Optimizacija energetskih sistemov kot pomemben del energetskega upravljanja stavb

Eden ključnih ciljev gospodarnega upravljanja javnih stavb je vzpostaviti takšen sistem energetskega upravljanja, ki bo učinkovit in bo omogočal doseganje dodatnih prihrankov energije ter bo hkrati zagotavljal primerne bivalne pogoje uporabnikom stavb.

 

Učinkovito energetsko upravljanje stavb temelji na rednem spremljanju tako rabe energije kot tudi nekaterih drugih parametrov, kot je npr. temperatura posameznih prostorov. Priporoča se, da je zbiranje podatkov avtomatizirano in da so časovni intervali spremljanja čim pogostejši, saj se le na ta način, v okviru analize podatkov, pridobi primeren vpogled v delovanje obstoječih energetskih sistemov v stavbi. To predstavlja osnovo za načrtovanje ustreznih optimizacijskih ukrepov, ki imajo pomembno vlogo pri doseganju dodatnih prihrankov. V večini primerov so to ne-investicijski ukrepi, kot npr. optimizacija ogrevalne krivulje, uravnoteženje prezračevalnega sistema, namestitev tipal za regulacijo notranje temperature. Samo s pravilnimi nastavitvami, tudi novih naprav, lahko dosežemo med 5 in 10 % prihranke.

 

V zadnjih mesecih smo v okviru mednarodnega projekta MEM projektni partnerji  osredotočeni na izbor primernih ne-investicijskih in nizko investicijskih ukrepov s področja optimizacije obstoječih energetskih sistemov. Ukrepi v javnih stavbah, ki jih je v okviru projekta izbrala Energetska agencija za Podravje se načrtujejo na podlagi opravljenih pregledov energetskih sistemov in meritev izbranih parametrov. V svoje delo vnašamo izkušnje in znanje pridobljene v okviru partnerskih projektnih srečanj. Med tem, ko smo v vzorčni javni stavbi postopek optimizacije že uspešno zaključili se pričakuje, da bo glavnina identificiranih ukrepov izvedena v obdobju nove kurilne sezone.