Izdelava digitalnega katastra infrastrukture javne razsvetljave

ENERGAP izvaja strokovno tehnične preglede obstoječe infrastrukture javne razsvetljave in pripravlja kakovostne digitalne katastre javne razsvetljave. Izdelan kataster javne razsvetljave s popisom vseh tehničnih podatkov omogoča učinkovito spremljanje stanja javne razsvetljave, racionalizacijo stroškov vzdrževanja in upravljanja ter pripravo načrtov za zamenjavo svetilk.

  • Imate zastarelo in potratno javno razsvetljavo, ki ni v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in bi želeli izvesti projekt sanacije in pogodbenega financiranja prihrankov energije?
  • Potrebujete realno stanje obstoječe infrastrukture, ki služi kot osnova za celovit načrt zamenjave obstoječih svetilk?

 

POKLIČITE NAS IN POMAGALI VAM BOMO Z NASVETOM IN PO DOGOVORU TUDI Z OGLEDOM NA TERENU.

 

Več informacij o RAZSVETLJAVI.