EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020 tudi v MARIBORU

LETOS SO V OSPREDJU POTOVANJA Z MANJ ONESNAŽENJA

Dobro organiziran promet je srce vsake sodobne družbe. V mestih z urejenim prometom je lepše in lažje živeti: tam, kjer vse lepo teče, hitreje in udobneje potujemo, hkrati pa tudi manj onesnažujemo svojo okolico. Manj hrupa pomeni tudi manj stresa. Manj delcev v zraku pomeni bolj zdrave posameznike in bolj zadovoljne skupnosti. Zaradi okolju prijaznih vozil, urejenih poti in sproščenih prebivalcev mesta niso samo privlačna, temveč tudi ekonomsko uspešnejša.

 

»Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.«

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI (ETM) poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Cilj tedna je spodbuditi lokalne skupnosti, da uvedejo in promovirajo ukrepe za trajnostni promet, ljudi pa povabiti k preizkušanju alternativ v uporabi avtomobila.

Aktivnosti v okviru EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI (ETM) so potekale tudi v mestu Maribor. K aktivnostim se je pridružila Energetska agencija za Podravje. Svoje aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti je predstavila v okviru akcije DRUGAČE NA POT - V ŠOLO S KOLESOM v torek, dne 22. septembra 2020 med 9.00 in 13.00 uro. Na stojnici na TRGU SVOBODE smo šolarjem, občanom in ostalim mimoidočim predstavljali pomen in prednosti uporabe trajnostnih oblik prevoza, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

 

Več informacij ETM 2020: https://tedenmobilnosti.si/2020/program.

Vabljeni k ogledu  VIDEO ETM 2020

PROGRAM vzgojno preventivne akcije drugače na pot – v šolo s kolesom v Mariboru