Brezplačna energetska svetovanja za občane

Energetsko podnebna agencija za Podravje občanom nudi energetska svetovanja osebno ali po telefonu.

Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki v to vlagajo svoja sredstva. Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se ne odraža le na okoljevarstvenem področju, ampak ima neposreden finančni učinek. Ker  so stroški za energijo relativno visoki, si vse več organizacij in gospodinjstev prizadeva za smotrno rabo energije.

Občani največkrat želite nasvete in informacije o:

 • možnostih sofinanciranja za izvajanje ukrepov na področju OVE in URE,
 • pridobitvi kreditov za izvajanje ukrepov na področju OVE in URE,
 • vzdrževanju kurilnih naprav po in pred naslednjo kurilno sezono,
 • energetsko varčni gradnji ali obnovi stanovanjskih objektov (zunanji ovoj stavbe, izbira stavbnega pohištva, zasteklenitev, …),
 • izbiri sistema prezračevanja in hlajenja,
 • možnostih učinkovitega ogrevanja in o obnovi ogrevalnih sistemov,
 • investicijah v toplotne črpalke,
 • vgradnjah kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
 • vgradnjah solarnih ogrevalnih sistemov,
 • učinkoviti LED razsvetljavi,
 • postavitvi malih sončnih elektrarn,
 • nakupih varčne bele tehnike,
 • varčevanju z energijo.

Nasvete, ki vsebujejo izračune določenih karakteristik in parametrov ne dajemo po telefonu, zaradi možnega napačnega razumevanja.

Pri svetovanjih za občane sodelujemo z energetskimi svetovalci, ki delujejo v okviru nacionalne mreže ENSVET, katere financer je Ministrstvo za gospodarstvo. Energetski svetovalec vam je, na podlagi predhodnega naročila v Energetski agenciji za Podravje na telefonsko številko (02) 234 23 63 ali po e-pošti info@energap.si,  na razpolago v pritličnih prostorih v Grajski ulici 7 v Mariboru.