REMARKABLE

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Horizon 2020 (Obzorje 2020).

REMARKABLE je projekt, v katerem sodeluje 10 partnerjev iz 7 evropskih regij, ki bodo lokalnim voditeljem v pomoč pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Nekatere lokalne skupnosti se že osredotočajo na strategije za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, a jim za učinkovito realizacijo projektov pogosto primanjkuje močnega vodstva na občinski ravni, kar bi omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo pot do konkretnih učinkov. In prav pri tem jim bo v pomoč projekt REMARKABLE.

V okviru projekta bodo potekale naslednje aktivnosti:

  • Vzpostavljena bo mreža podnebnih voditeljev (EU Climate Leaders Circle), ki bodo s svojimi dejanji in idejami spodbudili občine, javne institucije in druge skupnosti, da svojo pozornost preusmerijo iz osnovnih ukrepov (boljša energetska učinkovitost ali povečana raba obnovljivih virov,…) v bolj poglobljene strateške ukrepe oziroma načrte, s katerimi bodo skušali doseči podnebno nevtralnost do leta 2050.
  • V okviru povezovalnih aktivnosti bo izvedeno izobraževanje za mlade in perspektivne vodje na občinah, v javnih institucijah in v družbi nasploh; potekalo bo pod naslovom »Izziv – podnebna nevtralnost«.
  • V okviru projekta bomo poiskali sinergije z že obstoječimi omrežji in združenji (npr. ManagEnergy, CoM,…) s ciljem mobilizacije 10.000 zainteresiranih deležnikov do leta 2030.
  • Pripravili bomo program izobraževanj Climate Leadership Program (CLP) za izboljšanje kompetenc na področju vodenja za ključne deležnike. Program za vodje bo temeljil na rezultatih sociološko družbenih raziskav.
  • Partnerji bomo oblikovali 60 načrtov za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ti načrti bodo obstoječim in prihodnjim podnebnim voditeljem omogočili, da strateške želje in politične ambicije prevedejo v konkretne daljnosežne ukrepe.
  • Razvili bomo orodje za spremljanje učinkov ukrepov na področju podnebja in energije, ki bo vsebovalo vodnik po načrtih podnebne nevtralnosti in številne nove storitve v obliki storitve »vse na enem mestu« (One Stop Shop). S tem bodo energetske agencije, ki sodelujejo v projektu REMARKABLE, razširile svoje dejavnosti in nadaljevale pot ključnih pospeševalcev sprememb pri reševanju izzivov prehoda v brezogljično prihodnost in podnebno nevtralnost.

Projekt REMARKABLE se osredotoča na šolanje novih generacij podnebnih voditeljev. V okviru izvedenih aktivnosti jih bo projekt spodbujal, da bodo svoje delo na tem področju opravljali bolje in hkrati sodelovali pri iskanju učinkovitejših in hitrejših poti k doseganju ter preseganju Evropskih ciljev podnebne nevtralnosti.

Energetska agencija za Podravje sodeluje v projektu kot partner.

 

Aktivnosti, ki jih Energap izvaja v okviru projekta in promocijski material:

 

Osnovne informacije

Program: Horizon 2020

Trajanje projekta: september 2021 – avgust 2024

Spletna stran projekta: https://climateleaders.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/hashtag/remarkableU/

Twitter: https://twitter.com/search?q=%23remarkableU

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/remarkable-climate-leaders


Povezane novice in objave
#
22. nov. 2022 10:33
Prijave za pridobitev tehnične pomoči v okviru iniciative ECR so odprte do 31. decembra 2022.
#
19. okt. 2022 09:10
V sredo, 26.10.2022 bo ob 10.00 uri v konferenčni dvorani Hotela Maribor, Glavni trg 8, Maribor potekalo prvo regijsko srečanje za lokalne skupnosti, kjer bodo predstavljeni izzivi in rešitve…
#
30. avg. 2022 09:53
Kako varna je moja oskrba z energijo in kaj narediti, če je ogrožena.

Ostali projekti