Želite izvedeti več o tem, kako si mesta prizadevajo za podnebno nevtralnost?

Vas zanima, kako premostiti vrzel med načrtovanjem in izvajanjem mestnih inovacij za izpolnjevanje zahtev prilagajanja podnebnim spremembam in njihovega blaženja?

Konzorcij CLIMABOROUGH v letu 2024 organizira številne spletne seminarje in delavnice namenjene ogljični nevtralnosti, in o poteh, ki jih mesta ubirajo za premostitev vrzeli med načrtovanjem in izvajanjem urbanih inovacij, zlasti zaradi podnebnih sprememb in posledičnih potreb po prilagajanju in blaženju.Projekt CLIMABOROUGH, ki je vključen v misijo "100 podnebno nevtralnih in pametnih mest", združuje številna vodilna (leader) in sledilna (followers) mesta, ki si trenutno prizadevajo za opredelitev, razvojno testiranje in uvajanje podnebnih izdelkov in storitev s poudarkom na prehodu od odpadkov h krožnosti ali na prehodu od izoliranih sistemov energije in mobilnosti k integriranim storitvam.

Potem se prijavite na brezplačne seminarje CLIMAWEBINARS in se pridružite skupnosti praks CLIMBOROUGH, ki si prizadeva za spodbujanje preobrazbe mest! Seminarji bodo potekali:

29. februar 2024

Climate City Contract (CCC) - pogodbe za pilotne projekte manjšega obsega.

Kako vključiti ogljično nevtralnost na različnih ravneh? Na kakšen način mesta, ki se prijavljajo na misijo 100 "Podnebno nevtralna in pametna mesta" in pripravljajo pogodbo, delujejo na različnih ravneh, sestavljajo širši strateški okvir, povezujejo dolgoročne vizije, orodja za načrtovanje ter vsakodnevne operativne in konkretne ukrepe?

18. april 2024

Mobilizacija skupnosti praks. Energija in mobilnost.

Sodelovanje posameznikov, skupin in organizacij pri uvajanju inovativnih in prelomnih rešitev je ključno za njihov dolgoročni uspeh. Skupnosti za energijo in mobilnost so lahko koristna perspektiva za razmislek o vlogi, ki jo imajo lahko spremembe vedenja in sodelovanje državljanov pri prizadevanjih za ogljično nevtralnost.

16. maj 2024

Krožno gospodarstvo in podnebne spremembe.

Prehod z ravnanja z odpadki na krožno gospodarstvo je velik korak v smeri ogljične nevtralnosti. Na kakšen način lahko mesta svojo strategijo krožnega gospodarstva povežejo s podnebnimi spremembami? Katere so glavne ovire in vprašanja?

 

Udeležba na spletnih seminarjih je odprta za vse, vabljeni k prijavi!

CLIMAWEBINARS: bring your city to the next level | Eventbrite

Prijava je obvezna in brezplačna na spodnji povezavi Eventbrite:

https://www.eventbrite.com/cc/climawebinars-bring-your-city-to-the-next-level-3015819

Prijavite se zdaj in z nami začnite pot do podnebne nevtralnosti!

Več informacij