VABILO NA SPLETNE SEMINARJE za gospodinjstva, javni sektor in podjetja

VABILO NA SPLETNE SEMINARJE za gospodinjstva, javni sektor in podjetja

Spletni seminarji »Upravljanje z energijo« bodo potekali med 14. in 30. novembrom 2023.

Potrebne so prijave. Seminarji so brezplačni.

Več informacij na spletni povezavi TUKAJ

 

Spletna seminarja: Izraba obnovljivih virov in učinkovita raba energije za prebivalstvo

Spletna seminarja za splošno prebivalstvo na temo uporabe obnovljivih virov energije in samooskrbe, kjer se boste seznanili:

 • s pojmom samooskrbe z električno energijo in načini obračunavanja električne energije;
 • z načrtovanjem postavitve in delovanjem naprav na obnovljive vire energije;
 • z ekonomiko naložb v obnovljive vire energije, osnovami v povezavi s pripravo investicijske dokumentacije;
 • z možnimi viri financiranja in sofinanciranja projektov OVE.

Izvedba 28. in 30. november 2023. Več


Spletna seminarja na temo učinkovitega upravljanja z energijo v javnem sektorju

s poudarkom na obnovljivih virih energije, kjer se boste seznanili:

 • s tehničnimi in finančnimi vidiki umeščanja toplotnih črpalk, fotovoltaike, biomase, vetrnic, hidroelektrarn in agrofotovoltaike;
 • z zakonodajnimi obveznostmi na področju energetske učinkovitosti, energetskega monitoringa, organizacije dela in sodelovanja uporabnikov;
 • s primeri dobrih praks v javnem sektorju.

Izvedba 14. in 16. november 2023. Več


Spletna seminarja na temo učinkovitega upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih

s poudarkom na obnovljivih virih energije, kjer se boste seznanili:

 • z elementi aktivnega energetskega managementa, procesi uvajanja, uporabo najnovejših pristopov za doseganje prihrankov;
 • z meritvami in analizami kvalitete in porabe električne energije v stavbah in industriji;
 • z vrednotenjem energetske učinkovitosti, izrabo energetskih podatkov ter uporabo orodij energetskih pregledov;
 • s trajnostno transformacijo industrije.

Izvedba 21. in 23. november 2023. Več