Svečani podpis listine "KONVENCIJA ŽUPANOV" s strani 12 občin

Listino »Konvencija županov« je v petek, 10. junija 2022 v Viteški dvorani mariborskega gradu svečano podpisalo 12 županov občin na območju delovanja Energetsko podnebne agencije za Podravje, katera občinam, na poti v podnebno nevtralnost, nudi pomoč in jih usmerja pri dosegu njihovih podnebnih ciljev.

Občine imajo najpomembnejšo vlogo pri izvajanju projektov na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, vključujoč trajnostno energijo. Konvencija županov jim pri teh prizadevanjih nudi podporo. Podpisniki podpirajo vizijo »Evropski župani delujejo skupaj za pravičnejšo in podnebno nevtralno Evropo - do leta 2050 želimo živeti v razogljičenih in odpornih občinah, ki bodo imele dostop do varne in trajnostne energije po primernih cenah«.

Na začetku dogodka se jim je pridružil in jih pozdravil tudi župan Mestne občine Maribor, Aleksander Saša Arsenovič, kot regijski povezovalec na področju energije.

K podpisu listine »Konvencija županov« za podnebne spremembe in energijo so tako pristopile:

 • Občina Hoče-Slivnica,
 • Občina Ruše,
 • Občina Miklavž na Dravskem polju,
 • Občina Poljčane,
 • Občina Benedikt,
 • Občina Selnica ob Dravi,
 • Občina Radlje ob Dravi,
 • Občina Lovrenc na Pohorju,
 • Občina Ribnica na Pohorju,
 • Občina Apače,
 • Občina Vuzenica in
 • Občina Muta.

Konvencija županov združuje na tisoče lokalnih in regionalnih skupnosti, ki so se prostovoljno zavezale k izvajanju ciljev EU na področjih podnebnih sprememb in trajnostne energije na svojem ozemlju. Trenutno je podpisnikov iniciative že več kot 11.000 iz več kot 54 držav.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST