Strokovni ogled primerov dobrih praks v Bolzanu, Italiji za slovenske odločevalce Mestne občine Maribor in podjetja Energetika d.o.o. z namenom razvoja vodika v Mariboru

V juniju 2024 je konzorcij projekta AMETHyST organiziral dogodek z ogledi primerov dobrih praks na področju uporabe vodika na Južnem Tirolskem v Italiji. Dogodek je bil zasnovan z namenom izmenjave izkušenj, idej in znanja med podjetji, javnimi odločevalci in strokovnjaki s področja uporabe vodika. Udeleženci so najprej obiskali inovativno podjetje GKN Hydrogen, kjer so se seznanili z njihovo najsodobnejšo tehnologijo shranjevanja vodika. Sledil je ogled kmetije in turistične nastanitve "Arieshof", kjer deluje rešitev za shranjevanje vodika, katere cilj je zagotoviti čim večjo energetsko avtonomijo.

Energetsko podnebna agencija za Podravje (ENERGAP) je kot partner v projektu na ta dogodek povabila tudi slovenske deležnike, s katerimi sodeluje na področju razvoja in uporabe vodika v Sloveniji. Dogodka sta se udeležila podžupan Mestne občine Maribor in direktor javnega podjetja Energetika d.o.o. iz Maribora s sodelavci, z namenom pridobitve dodatnega in širšega znanja o vodiku ter njegovih možnostih uporabe pri daljinskem ogrevanju na področju Maribora v prihodnje. Udeleženci iz Italije, Avstrije in Nemčije so prav tako prispevali k strokovni izmenjavi informacij in izkušenj, kar je omogočilo različne poglede in izkušnje. Razprava je vključevala tudi glavne ovire pri izvajanju in perspektive stacionarne uporabe vodika v gradbenem sektorju.

Glavna priporočila razprave so vključevala:

  • Pomen prilagoditve predpisov in zagotavljanja nemotenih postopkov certificiranja za uporabo vodika.
  • Podpiranje vzporedne rasti vseh elementov dobavne verige.
  • Opredelitev prednostnih nalog za najboljšo splošno učinkovitost uporabe vodika.
  • Podpiranje pionirjev in najboljših praks za dokazovanje potenciala.

Vse informacije, zbrane na dogodku med izmenjavo in ogledi primerov dobrih praks, bodo pomagale pri vzpostavljanju novih mrež in olajšale pripravo političnih priporočil za nosilce odločanja.

Cilj projekta AMETHyST je podpreti uvedbo zelenih vodikovih ekosistemov v alpskem prostoru in s tem pomagati lokalnim skupnostim na poti k brezogljičnemu načinu življenja.