STROKOVNA RAZPRAVA »IZZIVI IN PRILOŽNOSTI UPORABE ZELENEGA VODIKA«

V četrtek, 23. novembra 2023, je v Mariboru potekala strokovna razprava na temo »Izzivi in priložnosti uporabe zelenega vodika«, ki jo je organizirala Energetsko podnebna agencija za Podravje v sodelovanju z Energetiko Maribor. Uvodna pozdrava sta prispevala dr. Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Maribor in Jože HEBAR, direktor Energetike Maribor.  Razpravo je strokovno povezoval Marko Rojs z Energetsko podnebne agencije za Podravje.

Zeleni vodik ima številne prednosti in pomembno vlogo pri prehodu v brezogljično prihodnost. Proizveden z električno energijo iz obnovljivih virov energije bo omogočal dekarbonizacijo mobilnosti, stavb, proizvodnje in storitev. Uporaba vodika postaja vse bolj zanimiva tudi v Sloveniji. Na to temo se že izvajajo številni projekti. V enega izmed njih je vključena tudi Energetsko podnebna agencija za Podravje (ENERGAP). Cilj projekta je podpreti uvedbo zelenih vodikovih ekosistemov v Alpskem prostoru in s tem pomagati lokalnim skupnostim na poti v brezogljičen način življenja v Alpah. Partnerji bodo skozi projekt krepili vlogo javnih organov in oblasti z oblikovanjem podpornih storitev za večjo uporabo zelenega vodika ter vključitvijo le-tega v lokalne in regionalne energetske strategije in akcijske načrte. Med sabo bodo delili znanje in izkušnje o vodiku in njegovi uporabi ter si ogledali primere dobrih praks na območju EU.

V ta namen je bila izvedena strokovna razprava v kateri so sodelovali strokovnjaki različnih področij in predstavili svoje aktivnosti, projekte in izzive, s katerimi se soočajo pri uvajanju in uporabi vodika v Sloveniji.

Profesor dr. Filip Kokalj z Univerze v Mariboru, Fakultete za strojništvo, je podrobno predstavil vodik kot gorivo prihodnosti, osvetlil njegove tehnične in tehnološke značilnosti ter se dotaknil njegove proizvodnje, obenem pa raziskoval možnosti njegove široke uporabe kot energenta. Nadalje je dr. Igor Shlyapnikov s Kemijskega inštituta predstavil napredne vodikove in CO2 tehnologije za razogljičenje in zelen prehod v energijsko intenzivni industriji.

Udeleženci razprave so bili nato podrobneje seznanjeni z različnimi vidiki uporabe vodika v Sloveniji in EU. Eden od izpostavljenih projektov je bil »Vodikova dolina«, ki se izvaja na območju Slovenije, Italije in Hrvaške. O tem je izčrpno spregovoril mag. Marko Bahor, izvršni direktor Sektorja za razvoj in investicije v Holdingu Slovenskih elektrarn. Andrej Vastl z Ministrstva za obrambo je predstavil konkreten primer uporabe vodika na območju Vojašnice Kranj. Dr. Marko Kovač z Instituta "Jožef Stefan" pa se je posvetil odkrivanju čudežnega sveta vodika in raziskoval vprašanje »Zakaj vodik?« ter osvetlil prednosti in težave pri njegovi uporabi. Dr. Vlasta Krmelj z ENERGAP pa je prispevala s predstavitvijo primerov dobrih praks iz Nemčije, Francije in Španije, ki so bile obiskane v okviru EU projekta AMETHyST. S tem je dodala mednarodno perspektivo k razpravi o trajnostni uporabi vodika v energetskem sektorju.

Mag. Erik Potočar iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je predstavil strateški in zakonodajni okvir uporabe vodika v EU in Sloveniji. Strokovna razprava se je zaključila z izkušnjami in izzivi podjetja INNIO Jenbacher iz Avstrije, predstavljenimi s strani Dietmarja Heintschela, ki ima že večletne izkušnje z rabo vodika.

Razprava je osvetlila ključno vlogo vodika pri trajnostnem razvoju in prehodu k podnebni nevtralnosti v Alpah. Poudarjeno je bilo, da je vodik pomemben dejavnik za prehod Slovenije k čistejši in bolj trajnostni energiji. S pravilno strategijo, vlaganji v raziskave in tehnologijo ter sodelovanjem med vladnimi institucijami, industrijo in raziskovalno skupnostjo, lahko Slovenija postane vzor trajnostne energetske preobrazbe.

Na koncu so udeleženci izrazili zadovoljstvo z uspešno izvedbo razprave in izkazali interes za podobne dogodke v prihodnosti. V nadaljevanju bodo tekle razprave o varnosti in ekonomičnosti rabe vodika pri nas ter kako povezati akterje v Sloveniji in doseči sinergijske učinke.

Delavnica je bila izvedena v okviru projekta AMETHyST, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Alpine Space. Energetsko podnebna agencija za Podravje (ENERGAP) sodeluje v projektu v vlogi projektnega partnerja in koordinatorja komunikacije in diseminacije.