Regionalne delavnice - IZMENJAVA IN PRENOS IZKUŠENJ, ZNANJA IN REŠITEV

V okviru projekta EMPOWER potekajo aktivnosti izmenjave izkušenj in znanj na področju energetskega upravljanja v javnem sektorju med 9 evropskimi regijami. Preko njih želimo dokazati, da lahko s spremljanjem prihrankov zagotovimo finančnim inštitucijam dovolj informacij glede koristnosti in prednostih dolgoročnih naložb v upravljanje z energijo.

 

V zadnjih mesecih so bili partnerji zelo zaposleni z organizacijo delavnic v svojih regijah. Delavnice so namenjene partnerjem pri izmenjavi mnenj o dobrih praksah, ki bi jih partnerji želeli prenest in izvajat v svoji regiji skupaj z zainteresiranimi lokalnimi skupinami in deležniki.

 

Delavnice so že izvedli v osmih partnerskih državah: Španiji, Irski, Sloveniji, Švedski, Poljski, Portugalski, Nemčiji in Italiji. Vse delavnice so bile uspešno izvedene in so vključevale tudi študijske oglede dejanskih primerov. Vsem udeleženim so omogočile, da so v okviru njih raziskali, kako lahko posamezne regije same vplivajo na dejanske spremembe, ki se nanašajo na vedenje glede učinkovite porabe energije v posameznih stavbah: bolnišnicah, domovih, itd. ter kako pomembno in koristno je merjenje ter spremljanje energije pri energetskem upravljanju, preverjanju zahtev, predpisov ter prihrankov v posameznih stavbah.

 

Vsebine na delavnicah so ključnega pomena za utrditev učnega procesa med projektnimi partnerji. Strokovnjaki, ki so bili na delavnice povabljeni s strani projektnih partnerjev so s svojim znanjem in izkušnjami v vsaki izmed regij, zainteresiranim skupinam pomagali pri uvajanju sprememb in iskanju optimalnih rešitev za njihove stavbe ter jim s tem pomagali doseči optimalno energetsko učinkovitost. V vsaki regiji bodo strokovnjaki sodelovali tudi pri pripravi regionalnih akcijskih načrtov. Glavni cilj vseh udeleženih v projektu je zmanjšati porabo energije in s tem zmanjšati emisije ogljikovega dioksida.

Sporočilo za javnost