Podnebne spremembe so tukaj in zdaj

Podnebne spremembe se dogajajo zdaj in nanje moramo biti bolje pripravljeni. Priča smo vse pogostejšim in obsežnejšim ekstremnim vremenskim dogodkom, kot so poplave, plazovi, vročinski valovi, suša, gozdni požari, zmrzal, toča, nalivi idr. Ukrepati moramo hitro, pametno, učinkovito in prilagoditvene ukrepe vključiti v vse sektorje in ravni družbe. Podnebne spremembe povzročajo velike škodljive in nepopravljive izgube, ki škodujejo tako okolju kakor zdravju in počutju ljudi.

Prilagajanje na podnebne spremembe potrebuje integriran in sodelovalni pristop. Le tako povečujemo odpornost in prilagodljivost družbe in okolja ter s tem zmanjšujemo negativne posledice teh sprememb na posameznika in organizacije.

Da bi se v prihodnje lahko spopadli z nepredvidljivimi podnebnimi spremembami in dogodki, bomo partnerji (dva izmed partnerjev sta tudi iz Slovenije: Energetsko podnebna agencija za Podravje in Občina Selnica ob Dravi) v projektu ADAPTNOW, sofinanciranem s strani Evropske komisije, programa Interreg Alpine Space, krepili sposobnost prilagajanja zelo prizadetih in izpostavljenih območij (HEAT).

Partnerji bomo v ta namen ovrednotili že razpoložljiva orodja in primere dobrih praks na področju prilagajanja podnebju in zmanjševanju tveganj na izpostavljenih območjih ter pri tem sodelovali z različnimi lokalnimi občinami, deležniki, agencijami in raziskovalnimi centri. 7 pilotnih projektov bo preverjalo načine načrtovanja in izvajanja ukrepov na močno prizadetih in izpostavljenih območjih, delilo svoje izkušnje in razvijalo bolj integrirano in agilno načrtovanje prilagajanja podnebnim spremembam.

Rezultati projekta ADAPTNOW bodo:

  • Priprava priročnika in smernic za lokalne skupnosti in druge organizacije z informacijami o obstoječih orodjih in praksah za načrtovanje in izvajanje ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam in zmanjšanja tveganja za nastanek negativnih posledic le-teh.
  • Priprava podpornih storitev za prilagajanje spremenjenemu podnebju v Alpah z namenom povečanja sposobnosti prilagajanja.
  • Priprava priporočil za odločevalce na EU, nacionalnih in lokalnih ravneh za nadaljnje izboljšanje sposobnosti prilagajanja alpskih območij in širše.

Bodimo odgovorni in naredimo nekaj za podnebje - že danes!

Projekt lahko spremljate na www.energap.si/projekti/adaptnow in na www.alpine-space.eu/project/adaptnow