On-line sestanek projekta MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL

Julija 2020 je Energap pristopila k novemu evropskemu projektu MAKING LEARNING FUN AND ECOLOGICAL (zanimivo in ekološko učenje), katerega glavni cilj je spodbujanje podjetništva in kreativnega učenja ter socialnega podjetništva med mladimi.

Partnerji projekta smo se zaradi izrednih Covid19 razmer prvič srečali virtualno na prvem projektnem sestanku, ki je potekal 18. novembra 2020. Prisotni smo bili vsi predstavniki projektnih partnerjev iz vseh držav. Delovni sestanek je potekal v dveh delih.

V prvem smo se predstavile organizacije vključene v projekt, Eco Logic iz Makedonije, Synthesis iz Cipa in Energap iz Slovenije ter pregledali možnosti in predloge glede spletne platforme, kakšna gradiva bi pripravili in kako bi platformo poimenovali. Določili smo tudi logotip projekta.  

V drugem delu sestanka pa smo pregledali teoretične obveznosti projekta, določili časovne okvirje poročanja, administrativne obveznosti, razdelili delo med partnerje,  natančno pregledali učna gradiva in izbrali module. V sklopu projekta bo sestavljen tudi učni načrt.