KONZORCIJ SLOVENSKIH OBČIN, ki aktivno delujejo na področju električne mobilnosti

Pri razvoju električne mobilnosti, nakupu električnih vozil in postavitvi polnilnic za električna vozila, v povezavi z zelenim javnim naročanjem ter pripravi akcijskih načrtov za trajnostno mobilnost, se pojavljajo številna vprašanja in dileme, ki so posledica še ne zadostnih izkušenj na tem področju.

V ta namen je Energetska agencija za Podravje, v sodelovanju s Konzorcijem slovenskih energetskih agencij, v okviru evropsko sofinanciranega projekta ELEKTRIČNA MOBILNOST DELUJE! (EMOBILITY WORKS) dala pobudo za ustanovitev Konzorcija slovenskih občin, ki aktivno delujejo na področju električne mobilnosti.

Namen konzorcija je izmenjava izkušenj in idej ter pridobivanje novih znanj in informacij, povezanih z električno mobilnostjo. Koordinator konzorcija je Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije. Kontaktne točke so vse energetske agencije v Sloveniji. Sodelovanje v konzorciju je brezplačno, prične se s podpisom Pristopnega pisma. (PDF dokument)