Kako pomembno je, da gospodinjstvo spremlja svojo porabo energije?

Gospodinjstva so eden izmed večjih porabnikov energije. Energijo porabljajo za ogrevanje prostorov, za kuhanje, za segrevanje vode, za notranjo in zunanjo razsvetljavo ter za delovanje električnih aparatov. Za vsako gospodinjstvo raba energije tako predstavlja velik strošek in finančno obremenitev. Vendar danes že vemo, da lahko vsako gospodinjstvo z varčno in učinkovito rabo energije tudi veliko prihrani, kar posledično vpliva na znižanje stroškov za energijo.

Skoraj vsako gospodinjstvo se namreč zaveda stroškov, ki jih ima z ogrevanjem prostorov v stanovanju ali hiši, z rabo električne energije in tudi z uporabo osebnega avtomobila. Velikokrat pa spregleda stroške, ki nastanejo pri uporabi električnih aparatov, kot so hladilnik, štedilnik, pečica, pralni in pomivalni stroj, električni radiatorji, naprave za pripravo sanitarne vode, itd.

Dobro je vedeti, da lahko že s čisto enostavnimi prijemi in z odgovornim ravnanjem zmanjšamo porabo energije doma, kar pomeni, da jo moramo spremljati in se zavedati, da nam energija ni dana sama po sebi ter da je ni v neomejenih količinah. Varčevanje z energijo se prične v naših glavah in ne pomeni nazadovanja našega življenjskega standarda ali dodatnih nepotrebnih stroškov.

Enostavni prijemi zmanjšanja porabe energije v gospodinjstvu terjajo od nas le trenutek naše pozornosti in so, na primer: ugašanje luči v prostorih, uporaba varčnih žarnic, zapiranje vode po uporabi, primerna temperatura sanitarne vode, primerno ogrevanje prostorov v zimskem oz. letnem času, nakup varčnih električnih aparatov, zapiranje hladilnika, sprotno čiščenje električnih aparatov, izklop električnih naprav po uporabi, itd. Ko ti enostavni prijemi postanejo del naših vsakdanjih rutin se bo to poznalo tudi na manjši porabi energije ter posledično nižjih stroških, ki jih bo imelo gospodinjstvo.

Enostavnim prijemom pa sledi tudi spremljanje rabe energije. To je enostaven postopek, ki ga lahko vsako gospodinjstvo izvaja že samo s preprostim sprotnim zapisovanjem podatkov o porabi energije in nastalih stroških na list papirja ali z uporabo Excel tabel na računalniku. Za bolj vešče uporabnike so na voljo tudi različne aplikacije, ki jih lahko najdemo na internetu in so posebej namenjene spremljanju rabe energije.

Spremljanje porabe energije gospodinjstvu omogoči, da lahko opredeli, katere vire energije sploh uporablja in kolikšen je delež vsakega posameznega vira. Na podlagi tega lahko ugotovi, katere vire nujno potrebuje in katere lahko nadomesti z drugimi, ki so bolj energetsko učinkoviti in si hkrati s tem zniža stroške in prihrani. Tako si lahko vsako gospodinjstvo naredi tudi mesečne izračune za porabo električne energije in goriva. Natančno spremljanje porabe energije je za gospodinjstvo še posebej pomembno pri morebitni zamenjavi energenta za ogrevanje, optimizaciji sistemov, sanaciji oken, fasade ali celotni obnovi hiše oziroma stanovanja. Prav tako nam lahko to pomaga tudi pri izračunu prihranka, ki ga je gospodinjstvo s tem doseglo.

Vsako gospodinjstvo lahko z odgovornim ravnanjem in zavedanjem poveča kakovost življenja in bivanja, saj takšno ravnanje prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov, ki nastajajo ob delovanju električnih aparatov in pri proizvodnji električne energije. Še tako učinkovite ter varčne naprave in oprema so namreč brez pomena in ne pokažejo rezultatov, če ni ozaveščenih in usposobljenih ljudi, ki jih znajo pravilno in učinkovito uporabljati.

Prispevek pripravljen v okviru evropskega projekta Empower, programa Interreg Europe.