Javni razpis za lokalne in regionalne oblasti za prijavo na program za krepitev zmogljivosti na področju inovativnega financiranja

2. marca 2023 je bil v okviru projekta PROSPECT+, sofinanciranega s strani Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020, objavljen razpis za mesta, regije in lokalne energetske agencije za izboljšanje njihovih finančnih zmogljivosti pri izvajanju trajnostnih energetsko podnebnih akcijskih načrtov, s katerimi se bodo lahko dosegli podnebni in energetski cilji EU.

Lokalne in regionalne oblasti lahko skupaj z lokalnimi in regionalnimi energetskimi agencijami postanejo gonilna sila trajnostnega energetskega prehoda in tako prispevajo k ciljem načrta REPowerEU. Vendar pa vse javne organizacije niso v enakopravnem položaju: kljub njihovi razsežnosti in geografskemu položaju so nekateri bolj in drugi manj napredni pri obravnavanju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Razlogi za takšno situacijo so predvsem  pomanjkanje finančnih sredstev in nepoznavanje podnebno energetske tematike.

Financiranje trajnostnih podnebnih in energetskih projektov občin je lahko ovira predvsem v pomanjkanju opredelitve najustreznejših in stroškovno najučinkovitejših  finančnih instrumentov ter izvedbenih modelov.

S sodelovanjem v programu krepitve zmogljivosti PROSPECT+ imajo lokalni in regionalni organi ter energetske agencije priložnost sodelovati z izkušenimi kolegi, ki v okviru mentorskih programov  delijo svoje znanje o inovativnih shemah financiranja. Na ta način premagujejo izzive v zvezi s financiranjem izvajanja svojih energetsko podnebnih načrtov.

Lokalni organi in energetske agencije se lahko prijavijo za sodelovanje v enem od ciklov krepitve zmogljivosti kot mentorji ali mentoriranci.

  • Razpis za mentorirance je odprt od 2. marca 2023 do 21. aprila 2023. Registrirate se TUKAJ.
  • Razpis za mentorje bo odprt od 22. maja 2023 do 7. junija 2023
  • Informativni spletni seminar za vse prijavitelje je potekal 2. marca 2023. Ogledate si ga lahko TUKAJ

3. učni cikel se bo začel v avgustu 2023. Trajal bo približno šest mesecev, od tega  bodo organizirana štiri spletna srečanja in eno dvodnevno srečanje v živo. Če želite izvedeti več o tem, kako lahko vaša organizacija sodeluje si oglejte posnetek informativnega spletnega seminarja, ki je potekal 2. marca 2023.

Postopek prijave, merila upravičenosti, izbor in razvrščanje prijav ter načini sodelovanja mentorjev in mentorirancev, kakor tudi pričakovane obveznosti so opisani v Smernicah za prijavitelje (v angleškem jeziku), pojasnjeni pa bodo tudi na informativnem spletnem seminarju za prijavitelje.

Več informacije najdete TUKAJ.

Vabljeni, da se nam pridružite!

Za več informacij nas lahko pokličete +386 2 234 23 60 ali nam pišete na info@energap.si