ENERGAP je pristopila k izvajanju evropskega projekta »Power Saving Check – Coming of Age«

Projekt »Power Saving Check – Coming of Age« (Energetski pregledi) je sofinanciran iz programa evropske komisije Erasmus+.

 

Erasmus+ je program EU, ki financira dejavnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

 

Glavni cilj projekta »Power Saving Check – Coming of Age« (Energetski pregledi) je izobraziti določene ciljne skupine (starejši, nezaposleni, socialno ogroženi, javni sektor) o  ukrepih varčevanja z energijo. V okviru projekta bo pripravljen priročnik za izobraževanje, izobraževalni program in izvedena bodo izobraževanja. V okviru izobraževanj bodo potekali pilotni energetski pregledi stavb, ki jih uporabljajo ciljne skupine.

 

Osnova projekta je prenos izobraževalnih gradiv, načinov dela in znanja ter izkušenj iz partnerskih organizacij.

 

V projektu »Power Saving Check« sodelujejo poleg Energetske agencije za Podravje še  4 parterji iz 3 držav: Slovaške, Nemčije in Madžarske.