Anketiranje obiskovalcev mestnega središča v zvezi s potovalnimi navadami, organizacijo prometa v centru in pešconi mesta Maribor

Anketiranje se je izvajalo v okviru evropskega projekta RESOLVE s ciljem seznanjanja sodelujočih v projektu o namenu in pogostosti obiska mestnega središča kot tudi o načinu prihoda z vidika uporabe različnih potovalnih oblik. Evropski projekt RESOLVE obravnava izzive povezane s trajnostno mobilnostjo in prehodom v nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga in storitev. Ciljno območje Mestne občine Maribor v okviru projekta je območje mestnega središča, ki se, podobno kot nekatera druga evropska mestna središča, sooča z upadanjem trgovine na drobno, hkrati pa se motoriziran promet povečuje. Ključno vprašanje zanimanja in iskanja rešitev je tako naslednje: kako ob omejevanju motoriziranega prometa v mestnem središču hkrati podpreti trgovino na drobno in vplivati na bolj prijetno in živahno mestno središče?

 

V letu 2017 in 2018 smo izvedli anketiranje obiskovalcev mestnega središča v zvezi s potovalnimi navadami, organizacijo prometa v centru in pešconi in v zvezi z atraktivnostjo mestnega središča, da smo lahko pripravili Akcijski načrt za znižanje emisij CO₂ iz naslova prevoza blaga v mestnem središču Maribora. V sklopu anketiranja smo izvedli tudi nagradno igro obiskovalcev in podelili kolo. Ob zaključku anketiranja smo pripravili analize in poročila o izvedbi anketiranja obiskovalcev ter tudi poslovnih subjektov, ki delujejo v mestnem središču v zvezi z organizacijo dostav, potovalnimi navadami, organizacijo prometa v centru in pešconi, sodelovanjem z občino in v zvezi z atraktivnostjo mestnega središča.