Contact

ENERGY AGENCY OF PODRAVJE - institution for sustainable energy use
SMETANOVA ULICA 31
2000 MARIBOR
SLOVENIA

Telephone: + 386 (02) 234 23 60
Fax: + 386 (02) 234 23 61

Delovni čas: ponedeljek - petek, od 7.30 do15.30 
Uradne ure: ponedeljek - četrtek, od 8.00 do 13.00 

E- mail: info@energap.si
Web page: www.energap.si