Domov » Projekti » Trenutni projekti » Involve

Evropski projekt Involve


                                                               
INTERREG_IVC_LOGO_slogan.jpg            

                     

Operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg IVC.


INTEREG IVC je program medregionalnega sodelovanja in je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen programa Interreg IVC je "izboljšati uspešnost politik za regionalni razvoj", ki jo lahko zagotovijo regionalne in lokalne oblasti in drugi akterji s pomočjo izmenjave, razširjanja in prenosa izkušenj, znanja in dobrih praks. Cilj programa Interreg IVC je spodbujanje regionalnega razvoja s pomočjo sodelovanja in učenja od drugih držav. Upravičene aktivnosti: inovacije, na znanju temelječe gospodarstvo, varstvo okolja, ter preprečevanje tveganj. Program je sestavljen iz dveh prioritet: 1. prioriteta: Inovacije in na znanju temelječe gospodarstvo. Ta prioriteta vključuje sledeča področja: inovacije, raziskave in razvoj tehnologije, podjetništvo in MSP, informacijska družba, zaposlovanje, človeški kapital ter izobraževanje. 2. prioriteta: Okolje in preprečevanje tveganj. Ta prioriteta vključuje sledeča področja: naravna in tehnološka tveganja (vključno s podnebnimi spremembami), upravljanje z vodami, upravljanje z odpadki, biodiverziteta in ohranjanje naravne dediščine (vključno s kakovostjo zraka), energija in trajnostni javni prevoz ter kulturna dediščina in krajina. Program ima na voljo 302 milijona EUR za financiranje projektov.


INVOLVE (Involving the private sector in Mobility Management – Sodelovanje zasebnega sektorja z javnim sektorjem na področju upravljanja z mobilnostjo) je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg IVC. Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja na področju trajnostne mobilnosti s pomočjo izmenjave izkušenj in prenosa primerov dobrih praks. Namen projekta je izboljšati sodelovanje z zasebnim sektorjem in s tem povečati prehod na bolj trajnostne oblike prevoza v evropskih regijah.

V projekt je vključenih 12 partnerjev iz desetih držav: Nemčije, Italije, Nizozemske, Češke, Grčije, Litve, Poljske, Velike Britanije, Španije in Slovenije.

V okviru projekta so organizirani študijski obiski namenjeni izmenjavi izkušenj v okviru primerov dobrih praks in oblikovan je »Register primerov dobrih praks«, organizirani so seminarji namenjeni javnemu in zasebnemu sektorju na področju prometa, oblikovan je spletni portal, ki je namenjen objavljanju informativno - izobraževalnih gradiv, izmenjavi mnenj, izkušenj in prenosu informacij.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani www.involve-project.eu.

Aktivnosti Energap v projektu so:
 • sodelovanje pri pripravi komunikacijskega programa projekta,
 • sodelovanje pri pripravi »Registra primerov dobrih praks«,
 • priprava sporočil za javnost, priprava člankov, obveščanje regionalnih medijev o izvajanju in rezultatih projekta, priprava in organiziranje dveh regionalnih konferenc in dveh delavnic,
 • udeležba na študijskih obiskih ter prenos primerov dobrih praks ter njihov uspeh in učinek na regionalno področje,
 • prikaz pilotnega projekta »Management transporta v poslovni coni«,
 • spremljanje in opazovanje pilotnih projektov in
 • uspešen prenos 6 primerov dobre prakse v naš prostor.

Dokumenti, ki se nanašajo na projekt INVOLVE:
 • Predstavitev projekta INVOLVE >>
 • Letak INVOLVE >>
 • Uporaba javnega transporta - Možnost za povečanje konkurenčnosti podjetij - zloženka
 • Delavnica v Coni Tezno - Uporaba javnega transporta >>
 • Upravljanje z mobilnostjo v Poslovno – proizvodni coni Tezno >>

Novice projekta INVOLVE:
 • Novice št. 1 - januar 2013 >>
 • Novice št. 2 - julij 2013 >>
 • Novice št.3 - april 2014 >>

REGIONALNA KONFERENCA v Hotelu Habakuk v Mariboru o TRAJNOSTNI MOBILNOSTI - OD TEORIJE K PRAKSI - PO AVTOCESTI ALI PEŠ - Vse si lahko preberete tukaj