Domov » Otroci in energija » Stran za učitelje » Segrevanje vode v loncu

Segrevanje vode v loncu


Priporočila za učitelja

Skladnost z učnim načrtom:
  • dejavnost lahko vključimo v ure naravoslovja, gospodinjstva in matematike
  • dejavnost se lahko izvaja v vseh razredih osnovne šole


Cilji:

  • učenci se začnejo zavedati vpliva vsakodnevnega vedenja pri gospodinjskih opravilih na porabo električne  energije
  • učenci razumejo pojem kWh in ga znajo izračunati (višja stopnja)
  • učenci se začnejo zavedati, da varčevanje z energijo pomeni tudi varčevanje z denarjem

Potrebna znanja učencev:
uporaba osnovnega laboratorijskega pribora, uporaba štoparice, merjenje časa, poznavanje osnovnih računskih operacij (odštevanje, seštevanje, množenje)

Navodila za učitelja: