Domov » Otroci in energija » Stran za učitelje » Priprava in izvedba ANKETE UČITELJEV

Priprava in izvedba ANKETE UČITELJEV


Učenci naj s pomočjo gradiva (najdete ga na spletni strani: www.energap.si ) na temo znižuj, ugašaj, recikliraj in hodi oblikujejo vprašanja in izvedejo anketo za vse učitelje, ki so ta dan na šoli, na temo:
  • kako učitelji vplivajo na podnebne spremembe,
  • ali ravnajo okolju prijazno tako doma kot v šoli in
  • ali bi morda lahko storili več za upočasnitev učinkov podnebnih sprememb.

Nekaj primerov:
  1. Na kakšen način pridete v šolo? (z avtom, peš, z javnim prevozom….)
  2. Ali v šoli ali doma sortirate odpadke?
  3. Ali ugašata luči, ko zapustite prostor?...