Domov » Otroci in energija » Delavnice na šolah » Energetski dan na OŠ Martina Konšaka

Energetski dan na OŠ Martina Konšaka


Energetska agencija za Podravje se je odzvala povabilu Osnovne šole Martina Konšaka v Mariboru in v soboto, 29.03.2008 na tej šoli v sklopu naravoslovnega dne pripravila »Energetski dan«.

Naš cilj je bil, da bi učence in učitelje opomnili, ozavestili in jim na enostaven način prikazali, kako lahko z majhnimi spremembami v dnevnem vedenju veliko prispevajo k izboljšanju podnebnih sprememb, k uporabi obnovljivih virov energije in k varčevanju z energijo tako v šoli kot tudi doma.

Za učence smo pripravili različne aktivnosti:
 • ogled čistilne naprave v Dogošah in hidroelektrarno Fala na reki Dravi,
 • ogled dokumentarnega filma Neprijetna resnica in vožnja z avtomobilom na električni pogon

Poleg ogledov so učenci tudi:
 • izdelali vetrnico in pridobivali električno energijo s pomočjo vetra,
 • pripravili in izdelali bilten v slovenskem in angleškem jeziku na temo obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije,
 • gradili hiše iz papirja in primerjali energetsko učinkovitost različno izoliranih hiš,
 • izdelali nalepke za učinkovito rabo razsvetljave na temo »Ugasni me«,
 • računali in grafično prikazali porabo električne energije v šoli,
 • pripravili in izvedli anketo učiteljev s pomočjo gradiva pod sloganom »Znižuj, ugašaj, recikliraj, hodi in spreminjaj«,
 • reševali zloženko »VID«, kako lahko lepše ravnamo z Zemljo,
 • sestavljali  in preizkušali solarne avtomobile,
 • zapisovali ideje na temo »Dan brez električne energije«,
 • segrevali vodo v loncu,
 • izvedli pregled telesa s termografsko kamero,
 • izračunali koliko CO2 proizvedejo na poti v šolo in domov v enem šolskem letu,
 • reševali Energetski kviz,
 • ohlajevali vodo v različno izoliranih posodah,
 • merili temperaturo v razredu in
 • igrali različne računalniške igrice na temo varčevanje z energijo.

Učenci so povzetke pridobljenega znanja, informacij in zanimivosti o obnovljivih virih energije ter učinkoviti rabi z energijo predstavili ob zaključku »Energetskega dne«. V avli šole so nato svoje izdelke razstavili, tako da so sedaj na ogled vsem, ki prestopijo prag njihove šole. Več fotografij si lahko ogledate >>