Domov » Otroci in energija » Delavnice na šolah » Delavnica za nadarjene učence

Delavnica za nadarjene učence na OŠ Selnica ob Dravi


Vsaka šolo obiskuje nekaj otrok, ki izkazujejo željo po dodatnih aktivnostih in izobraževanju ter na določenih področjih izstopajo s svojo nadarjenostjo. Osnovna šola Selnica ob Dravi se je tem otrokom, ki obiskujejo 5. do 9. razred, posvetila na prav poseben način. V soboto, 26. januarja 2008, so se lahko otroci, v dopoldanskem času med 9. in 12. uro, v prostorih šole udeležili treh tematsko različnih delavnic, in sicer dramske delavnice,  športnih aktivnosti in pa delavnice na temo učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Energetska agencija za Podravje se je odzvala vabilu šole in pod okrilje vodenja prevzela delavnico na temo OVE in URE.

Delavnice se je udeležilo 7 otrok, ki so se razdeljeni v tri skupine, po uvodnem predavanju direktorice EnergaP, lotili sestavljanja dveh sončnih avtomobilov in vetrnice. Na voljo so imeli široko paleto delčkov, ki so jih na podlagi slikovnih navodil sestavljali v celoto. Sistem sestavljanja je zelo podoben nam bolj poznanemu sitemu Lego, le da je ta sistem, ki smo ga uporabili mi, povsem eksperimentalne narave. Otroci so namreč na osnovi lastnih dejanj in eksperimentov spoznali, da lahko avtomobil še kako učinkovito poganja tudi sonce, da lahko vetrnica, ki se vrti s pomočjo vetra, proizvaja energijo, da velikokrat veter ni dovolj močan, da bi pognal vetrnico, … Skratka, spoznali so veliko novega, pridobili nova znanja in oprijemljive izkušnje, ki jim bodo pravšnja izkušnja za učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije v prihodnje.