Domov » Projekti » Zaključeni projekti » Benefit

Evropski projekt BENEFIT

  


iee_logo_72 - NOVI LOGO.jpg                                                         
 Projekt sofinancira Evropska komisija

 
BENEFIT (Advanced measures for companies to increase public transport use of their employees« - prednosti za podjetja, ki želijo povečati uporabo javnega prevoza med svojimi zaposlenimi) je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Inteligentna energija Evrope. Namen projekta je, da organizacijam približamo idejo, da bi njihovi zaposleni ali uporabniki uporabljali za prevoz na delo in domov javni prevoz in ne lastnih avtomobilov.

Na ta način bi se usmerjali k trajnostni mobilnosti v mestih in v večji meri uporabljali javni prevoz, zmanjšali bi porabo energije, goriva za avtomobile, onesnaženost zraka, zmanjšali število nesreč in zvišali stopnjo kvalitete življenja predvsem v mestih.

Dokumenti, ki se nanašajo na projekt BENEFIT:
  • Ukrepi za večjo uporabo javnega prevoza za prevoz na delo - prednosti za podjetja in zaposlene >>  
  • Zelena knjiga za novo kulturo mobilnosti v mestih >>  
  • Zloženka ˝Energetsko varčen način vožnje!˝ >>
      
  • Letak ˝Javni prevoz nudi prostost!˝ >>


TRAJNOSTNA MOBILNOST

V Sloveniji in tudi drugod po svetu gradimo nove in širimo stare ceste, za kar se porabi veliko davkoplačevalskega denarja. Posledično se veča tudi cestni promet, kar botruje povečanju porabe goriv, povečuje se število nesreč, zastojev, emisij toplogrednih in strupenih plinov, s tem pa se zmanjšuje število uporabnikov javnega prevoza, ukinjajo se železniške in avtobusne proge, najbolj se čuti ta prizadetost predvsem pri socialno šibkejših, starejših, otrocih in med prebivalci odročnejših krajev. Prometna politika pa predvsem na lokalni in nacionalni ravni ukrepa zelo počasi, kar zagotovo ni domena trajnostnega razvoja.

S prometno politiko moramo zagotoviti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet na minimum. »Kako to storiti?«

Hoja, kolesarjenje, železniški in avtobusni promet ter uporaba avtomobila se morajo medsebojno dopolnjevati. Sistemi javnega prevoza morajo biti prilagojeni potrebam uporabnikov tako cenovno kot tudi časovno, zato se morajo ukrepi izvajati koordinirano in integrirano. Poleg tega je potrebno spremeniti še obnašanje voznikov oz. vseh vključenih v prometu, povečati tehnološke izboljšave za povečanje učinkovitosti in hkrati zmanjšati okoljske učinke ter izboljšati varnost. Cene vključujejo resnične stroške transporta in to je potrebno upoštevati v procesih odločanja in s tem vplivajo na celotno potrošnjo transportnih storitev in seveda promocijo »čistega prometa«.

Na temo "Trajnostna mobilnost" smo v okviru evropskega projekta Benefit, na Energap organizirali FOTONATEČAJ v mesecu juliju 2011 pod naslovom " Trajnostna mobilnost v Coni Tezno". Slike, ki so bile prisotne na tem fotonatečaju si lahko ogledate tukaj v fotogaleriji.ANKETNI VPRAŠALNIK O POTOVALNIH NAVADAH OBČANOV   Vabilo k obisku spletnega portala ELTIS

ELTIS (European Local Transport Service) – evropska spletna stran o urbanem transportu in mobilnosti je namenjen objavi lokalnih novic in dogodkov s področja transporta, kazalnikov, politik in primerov dobrih praks implementiranih v mestih in regijah širom Evrope. Cilj portala je zagotoviti aktualne informacije in nuditi podporo pri prenosu znanja in izkušenj na področju urbanega in regionalnega transporta v Evropi.