Domov » Stavbe » Zmanjšati emisije CO2

Zmanjšati emisije CO2


Emisije CO2 lahko enačimo s porabo energije, saj velik del energije pridobimo iz fosilnih goriv. Dejstvo je, da danes porabimo mnogo več energije kot je potrebno in sicer zaradi sledečih razlogov:


Zaradi vedenja uporabnikov
Samo z inteligentno rabo energije lahko privarčujemo do 20% le-te. Če ugašamo naprave in jih ne puščamo v stanju pripravljenosti, kadar jih ne rabimo. V primeru, da znižamo temperaturo v prostoru za 1 stopinjo, se poraba energije zniža za 7%. Optimalna temperatura v stanovanjskih prostorih je 20 stopinj Celzija. Torej, če imamo sedaj nastavljeno višjo temperaturo lahko na enostaven način z znižanjem le-te nekaj prihranimo.

 

Zaradi starosti zgradb in posledično slabe energetske učinkovitosti le-teh
Zgradbe zgrajene pred letom 1987 so splošno zelo energetsko potratne, medtem ko so zgradbe zgrajene po letu 2002, zaradi bolj strogih pravilnikov, že dokaj varčne. Če živimo v zgradbi zgrajeni pred letom 1987 verjetno porabimo mnogo več energije kot je potrebno in s tem povzročamo tudi več emisij ogljikovega dioksida.

Prvi ukrepi pri zmanjševanju emisij v stavbah so predvsem servisiranje in čiščenje kurilnih naprav, s čimer lahko povečamo njihovo učinkovitost in zmanjšamo porabo. Prav tako moramo preverit če imamo vgrajene termostatske ventile na grelnih telesih, ker nam samodejno uravnavajo temperaturo v prostoru.

Lahko pa se odločimo za popolno energetsko sanacijo zgradbe, ki je najbolj učinkovita, a žal tudi najdražja.