Domov » Stavbe » Kako varčevati z energijo - stavbe

Kako varčevati z energijo - stavbe


Varčevanje z energijo je nedvomno najhitrejši, stroškovno najbolj učinkovit način zmanjševanja emisije toplogrednih plinov ter izboljšanja kakovosti zraka, zlasti v gosto naseljenih območjih.

 

Promet in industrija sta velika porabnika energije, a naše stavbe (tako stanovanjske, kot tiste v terciarnem sektorju) še vedno porabijo okoli 40,4 % skupne energije v Evropi. Zato EU v svojih dokumentih posveča posebno pozornost rabi energije v zgradbah.

 

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2002/91) predstavlja temelj evropskega boja proti podnebnim spremembam. Njen namen je pospešiti izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, kar zahteva od držav članic, da sprejmejo standarde energetske učinkovitosti, uvedejo energijsko označevanje stavb in ocenijo možnosti za namestitev sistemov obnovljive energije v stavbe nad določeno velikostjo. (Zelena knjiga o energetski učinkovitosti, 2005).

 

Naše zahteve po razsvetljavi, ogrevanju, hlajenju in topli vodi v gospodinjstvih, delovnih prostorih in objektih za prosti čas presegajo potrebe po energiji v prometu ali industriji.

 

Dejstvo je, da moramo Evropejci zmanjšati porabo energije. Naša poraba energije se iz leta v leto povečuje, z njo pa tudi naša odvisnost od oskrbe z nafto in plinom iz držav onkraj evropskih meja. Poleg tega smo se v okviru Kjotskega protokola zavezali, da do ciljnega obdobja 2008 – 2012 zmanjšamo emisije toplo grednih plinov za 8 % glede na raven iz leta 1990, kar terja manjšo porabo naftnih derivatov, zemeljskega plina in premoga.

 

Leta 2000 je Evropska komisija sprejela Zeleno knjigo, v kateri je podana strategija za rešitev teh dveh problemov. Kljub temu, da bo prehod na večjo uporabo domačih obnovljivih virov energije prispeval k zmanjšanju emisij in uvoza energije, bodo morali prav vsi porabniki energije vložiti veliko naporov, da zmanjšajo porabo energije.

 
  • Dve tretjini energije, uporabljene v evropskih stavbah, gre na račun gospodinjstev; gospodinjska poraba je vsako leto večja, saj se zviševanje življenjskega standarda odraža na večji uporabi klimatskih in ogrevalnih naprav.
 
  • Kar 10 milijonov kotlov v evropskih gospodinjstvih je starejših od 20 let. Z njihovo zamenjavo bi privarčevali 5 % energije za ogrevanje.
 
  • Z uporabo najučinkovitejših sistemov in tehnologij bi lahko privarčevali 30–50 % energije za razsvetljavo v pisarnah, poslovnih stavbah in objektih za prosti čas.
 
  • Pričakovano rast porabe energije za klimatizacijo, ki naj bi se do leta 2020 podvojila, bi lahko prepolovili z uporabo višjih standardov za opremo.
 
 
Izboljšanje energetskih lastnosti stavb je ključnega pomena za uspešno uresničevanje te strategije.