Domov » Energap » Občine v Podravju

Občine v Podravju

Energetsko agencijo za svetovanje pri okoljevarstvu za Podravje so ustanovile Mestna občina Maribor in 17 sosednjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana, Šentilj, Sveta Trojica v Slov. Goricah in Sveti Jurij v Slov. Goricah.
 
MESTNA OBČINA MARIBOR
Naslov: Ulica heroja Staneta 1
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: (02) 22 01 000
Fax: (02) 22 01 207
E-pošta: mestna.obcina@maribor.si
URL: www.maribor.si
 
OBČINA BENEDIKT
Naslov: Čolnikov trg 5
Pošta: 2234 Benedikt
Telefon: (02) 70 36 080
Fax: (02) 70 36 081
E-pošta: obcina@benedikt.si
URL: www.benedikt.si
 
OBČINA CERKVENJAK
Naslov: Cerkvenjak 25
Pošta: 2236 Cerkvenjak
Telefon: (02) 72 95 700
Fax: (02) 72 95 704
E-pošta: obcina@cerkvenjak.si
URL: www.cerkvenjak.si
 
OBČINA DUPLEK
Naslov: Cesta 4. julija 106
Pošta: 2241 Spodnji Duplek
Telefon: (02) 68 40 911
Fax: (02) 68 40 928
E-pošta: obcina.duplek@duplek.si
URL: www.duplek.si

OBČINA HOČE - SLIVNICA
Naslov: Pohorska cesta 15
Pošta: 2311 Hoče
Telefon: (02) 61 65 320
Fax: (02) 61 65 330
E-pošta: obcina@hoce-slivnica.si
URL: www.hoce-slivnica.si
 
OBČINA KUNGOTA
Naslov: Plintovec 1
Pošta: 2201 Zgornja Kungota
Telefon: (02) 65 50 505
Fax: (02) 65 50 506
E-pošta: obcina@kungota.si
URL: www.kungota.si
 
OBČINA LENART
Naslov: Trg osvoboditve 7
Pošta: 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: (02) 72 91 310
Fax: (02) 72 07 352
E-pošta: obcina@lenart.si
URL: www.lenart.si

OBČINA LOVRENC NA POHORJU
Naslov: Spodnji trg 8
Pošta: 2344 Lovrenc na Pohorju
Telefon: (02) 63 00 550
Fax: (02) 63 00 560
E-pošta: obcina@lovrenc.si
URL: www.lovrenc.si

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Naslov: Nad izviri 6
Pošta: 2204 Miklavž na Dravskem polju
Telefon: (02) 62 96 820
Fax: (02) 62 96 828
E-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si
URL: www.miklavz.si
 

OBČINA PESNICA
Naslov: Pesnica pri Mariboru 39a
Pošta: 2211 Pesnica pri Mariboru
Telefon: (02) 65 42 309
Fax: (02) 65 42 319
E-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si
URL: www.pesnica.si
  
OBČINA RAČE-FRAM
Naslov: Grajski trg 14
Pošta: 2327 Rače
Telefon: (02) 60 96 010
Fax: (02) 60 96 018
E-pošta: info@race-fram.si
URL: www.race-fram.si
 
OBČINA RUŠE
Naslov: Trg vstaje 11
Pošta: 2342 Ruše
Telefon: (02) 66 90 640
Fax: (02) 66 90 654
E-pošta: urad.zupana@ruse.si
URL: www.ruse.si

OBČINA SELNICA OB DRAVI
Naslov: Slovenski trg 4
Pošta: 2352 Selnica ob Dravi
Telefon: (02) 67 30 209
Fax: (02) 67 30 214
E-pošta: info@selnica.si
URL: www.selnica.si
 
OBČINA STARŠE
Naslov: Starše 93
Pošta: 2205 Starše
Telefon: (02) 68 64 800
Fax: (02) 68 64 810
E-pošta: obcina@starse.si
URL: www.starse.si
 
OBČINA SVETA ANA
Naslov: Sv. Ana 17
Pošta: 2233 Sv. Ana v Slovenskih Goricah
Telefon: (02) 72 95 880
Fax: (02) 72 95 885
E-pošta: obcina@sv-ana.si
URL: www.sv-ana.si
 
OBČINA ŠENTILJ
Naslov: Maistrova ulica 2
Pošta: 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah
Telefon: (02) 65 06 200
Fax: (02) 65 06 210
E-pošta: obcina@sentilj.si
URL: www.sentilj.si

OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Naslov: Mariborska cesta 1
Pošta: 2235 Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
Telefon: (02) 72 95 020
Fax: (02) 72 95 025
E-pošta: obcina@sv-trojica.si
URL: www.sv-trojica.si

OBČINA SVETI JURIJV SLOVENSKIH GORICAH
Naslov: Jurovski dol 70b
Pošta: 2223 Jurovski dol
Telefon: (02) 72 95 250
Fax: (02) 72 95 255
E-pošta: obcina@obcinajurij.si
URL: www.obcinajurij.si