Domov » Energap » Vizija agencije

Vizija agencije

Vizija agencije je skupaj s strokovnjaki pripraviti učinkovito energetsko strategijo in postaviti temelje za njeno izvajanje v Podravju ter oblikovati center projektov, znanja in idej, ki vodijo v prihodnost, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Energap predstavlja generator razvoja, idej in projektov na področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti v regiji. Pripravlja projekte za promocijo izrabe bioplina, kolesarstva, energetske učinkovitosti v turizmu in v drugih gospodarskih panogah, ki skupaj vodijo do cilja energetske učinkovitosti, neodvisnosti in skrbi za boljše okolje.