Domov » Energap » Osebna izkaznica

Osebna izkaznica


ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE

Zavod za trajnostno rabo energije
SMETANOVA ULICA 31
SI-2000 MARIBOR
SLOVENIJA

 

Telefon: + 386 (02) 234 23 60
Fax: + 386 (02) 234 23 61
 
E- naslov: info@energap.si
Spletna stran: www.energap.si
 
 
Skrajšano ime: Energap

Identifikacijska številka: SI31306543
Matična številka: 2213222

Delovni čas: od ponedeljka do petka med 7.30 in 15.30 uro
Uradne ure: od ponedeljka do petka med 8.00 in 13.00 uro

Ustanovitelj: Mestna občina Maribor

Datum ustanovitve: 8. junij 2006

Direktorica: dr. Vlasta KRMELJ, univ.dipl.inž
 
Dejavnosti:
 • izvajanje gospodarjenja in upravljanja z energijo v javnem sektorju,
 • uvajanje energetskega upravljanja in varčevanja z energijo v zasebnem sektorju,
 • priprava in izdelava energetskih izkaznic,
 • izvajanje postopkov javno zasebnega partnerstva (JZP) na področju rabe energije (energetsko pogodbeništvo),
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev,
 • vodenje projektov energetske sanacije javne in notranje razsvetljave,
 • priprava načrtov trajnostne mobilnosti,
 • svetovanje pri zelenih javnih naročilih,
 • izvedba razvojnih in raziskovalnih nalog,
 • spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije s svetovanjem za dosego pozitivnih ekonomskih in okoljskih učinkov v malih in srednjih podjetjih,
 • povezovanje z domačimi in mednarodnimi partnerji pri iskanju specifičnih znanj in rešitev,
 • izdelava načrtov za zmanjšanje porabe električne in toplotne energije v zgradbah,
 • vodenje evropsko sofinanciranjih projektov,
 • izvedba izobraževanj strokovne javnosti, javne uprave, gospodarskih subjektov in občanov,
 • izvedba prenosa dobrih praks in znanj,
 • priprava energetske strategije lokalnih skupnosti in
 • skrb za trajnostni energetski razvoj.

ČLANI SVETA ZAVODA:
 • Metod Dolinšek
 • prof. dr. jože PIHLER
 • prof. dr. Aleš HRIBERNIK
 • mag. Aleksandra PODGORNIK
 • Danilo BRDNIK
 • Gordana KOLESARIČ
 • Petra GOSAK
 
ČLANI STROKOVNEGA SVETA ZAVODA:
 • prof. dr. Dali ĐONLAGIČ
 • prof. dr.Gorazd ŠTUMBERGER
 • mag. Alan PERC
 • Ivo KLEVŽE
 • Andrej DOLŠAK
 • Aleš ŠIMENKO
 • dr. Boštjan GREGORC
 • Marko ROJS