Domov » Otroci in energija » Otroci in obnovljivi viri energije

Otroci in obnovljivi viri energije


Kaj je energija?


Energija nam omogoča, da se določene stvari dogajajo – povzroča nam spremembe. Nekatere oblike energije lahko vidimo in občutimo. Druge oblike energije pa so skladiščene oz. shranjene. Tiste, ki jih lahko vidimo ali občutimo vključujejo svetlobo in toploto (nap. vidimo lahko sonce in občutimo njegovo toploto). Kadar v kaminu gorijo drva, lahko vidimo plamen in občutimo njegovo toploto. Preden damo drva v kamin pa govorimo o energiji, ki je shranjena oz. skladiščena v samih drveh. Prav tako govorimo o energiji tudi pri hrani, še preden jo pojemo. Hrana nam po zaužitju daje energijo, ki jo človeško telo potrebuje, da lahko funkcionira in opravlja različna dela. Energija je shranjena tudi v naravnih plinih, v premogu, v nafti  in v fosilnih gorivih, ki so nastali pred nekaj milijoni leti z izumiranjem rastlin in živali. Tudi ta energija čaka, da jo uporabimo. Energija razsvetljuje naša mesta. Poganja naše avtomobile, vlake, letala in rakete. Energija ogreva naš dom, z njo kuhamo, predvajamo glasbo in filme. Energija poganja stroje v tovarni in traktorje na kmetijah.

Ljudje uporabljamo dve vrsti virov energije. Ena vrsta so obnovljivi viri energije, druga vrsta pa neobnovljivi viri energije.

Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije so tisti, ki se nenehno obnavljajo in so naravni. So okolju prijazni in njihova uporaba za sabo ne pušča umazanije, strupenih odpadkov in izpušnih plinov. Njihova uporaba je skoraj neomejena, saj se ti viri neprestano obnavljajo.

Med obnovljive vire energije spadajo:

1. Energija SONCA
Človek uporablja sončno energijo od kar obstaja. Pred tisočletji so sonce na različnih koncih sveta častili kot božanstvo, imelo je torej velik vpliv na religijo. Danes vemo, da sonce ni bog, ampak le naša najbližja zvezda. Brez njega na našem planetu ne bi bilo življenja. Energijo sonca uporabljamo vsak dan. Sonce je praktično neizčrpen vir obnovljive energije. Ima največjo gostoto moči med obnovljivimi viri energije. Je energija, ki se obnavlja, ne onesnažuje okolja in je hkrati brezplačna.

Energijo sonca zbirajo sončni kolektorji, ki so postavljeni na strehah hiš ali različnih stavb. Sončno energijo lahko na takšen način uporabljamo za ogrevanje prostorov, vode, ogrevanje bazenov in za proizvodnjo elektrike za osvetljevanje in hišne porabnike.

2. Energija VETRA
Veter nastaja zaradi temperaturnih razlik v zraku, kar povzroča gibanje zraka. Energijo vetra lahko koristno uporabimo za proizvodnjo električne energije, s pomočjo mlinov na veter oziroma vetrnimi turbinami. Prvi, ki so začeli uporabljati energijo vetra so bili Egipčani, ki so že pred več kot 5 000 leti uporabljali jadra za pogon njihovih ladij po Nilu navzgor, proti toku. Na kopnem (mlini na veter) pa so energijo vetra začeli uporabljati mnogo kasneje kot na morjih.

Danes za pridobivanje električne energije s pomočjo vetra uporabljajo vetrne elektrarne, ki jih postavljajo na območjih, kjer pihajo stalni in ugodni vetrovi. Ti vetrovi poganjajo vetrnice, ki energijo vetra pretvarjajo v električno energijo.

3. Energija VODE
Vodna energija je pomemben vir energije v mnogih evropskih državah. Raba vodne energije ne povzroča emisij in nima škodljivih vplivov na naše podnebje. Električno energijo iz vode pridobivajo v hidroelektrarnah, kjer izkoriščajo moč tekoče oz. padajoče vode. Na primer vodo zajezijo v jezero. Nato jo pospešijo po strmih ceveh do turbin, da jih poganja in s tem proizvaja elektriko. Količina pridobljene energije je odvisna od količine vode kot tudi od višinske razlike vodnega padca.

4. Energija ZEMLJE
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oziroma s hlajenjem vročih kamenin. Geotermalno energijo pridobivajo s kolektorji v zemeljskih vrtinah ali neposredno iz podtalnice. Ta energija se največkrat uporablja za ogrevanje.

5. BIOMASA
Najraznovrstnejša oblika obnovljive energije je biomasa – energija iz bioloških snovi. Obstaja veliko različnih virov biomase, npr. gozdarski, živilski ali živalski odpadki in energetske rastline. Naravne sile so preoblikovale prazgodovinske gozdove v nafto, premog in plin, prav tako pa je s tehničnim postopkom mogoče pretvoriti biomaso v trdna, tekoča ali plinasta goriva. Z izgorevanjem v elektrarnah lahko les, slama in energetske rastline, kot sta vrba in prstasti trstikovec, proizvajajo elektriko in toploto. Gnoj ter kmetijske in živilske odpadke je mogoče pretvoriti v bioplin. Bioplin pa je mogoče uporabiti za proizvajanje toplote in elektrike, pa tudi kot prevozno gorivo.