Domov » Okolje in energija » Kaj je energija

Kaj je energija

Energija je osnovna fizikalna količina, ki meri sposobnost sistema, da opravlja delo. Po zakonu o ohranitvi energije se skupna energija sistema spremeni natanko za prejeto ali oddano delo ali toploto. Energije torej ne moremo ustvariti ali uničiti - če se je denimo na račun oddanega dela zmanjšala skupna energija opazovanega sistema, se je za natanko toliko na račun prejetega dela povečala energija njegove okolice.

Energija je osnovni del našega vesolja. Osnova vsake oblike življenja, vsakega rojstva in vsake spremembe je energija. Vse v naravi je odvisno od energije. Energija je sila ali moč. Vsako nihanje pomeni prisotnost energije. Uporabljamo jo za delo. Energija razsvetljuje naša mesta. Poganja naše avtomobile, vlake, letala in rakete. Energija ogreva naš dom, z njeno pomočjo kuhamo, predvajamo glasbo in filme. Energija poganja stroje v tovarni in traktorje na kmetijah. Energija sonca nam daje podnevi svetlobo in toploto. Pomaga rastlinam rasti. Energija, ki je shranjena v rastlinah, daje energijo živalim. Te živali pa dajo energijo njihovim plenilcem.
 
Človek izrablja različne vire energije. Nekateri so obnovljivi, drugi pa neobnovljivi.
 
Obnovljivi viri se nenehno obnavljajo, pri neobnovljivih pa so zaloge omejene in jih bo človeštvo prej ali slej izčrpalo. Med obnovljive vire štejemo predvsem energijo sonca, energijo biomase, energijo vetra, energijo vode in geotermalno energijo. Ti viri se v naravi stalno obnavljajo in jih je smotrno razvijati. Njihova dobra lastnost je, da nimajo škodljivih vplivov na okolje.
 
Neobnovljivi viri pa so fosilna goriva, jedrska energija in energija kemičnih reakcij iz mineralnih virov. Večji del energije, ki jo danes uporabljamo, izvira prav iz fosilnih goriv. Premog, nafta in naravni plin so fosilna goriva, ki so nastala pred nekaj milijoni leti z izumiranjem rastlin in živali. Nahajajo se v zemeljski notranjosti in so neobnovljivi vir energije. Slabost neobnovljivih virov energije je ta, da se hitro trošijo, da povzročajo onesnaženost in druge negativne okoljske, ekonomske in socialne učinke.