Domov » Publikacije in literatura » Izobraževalna gradiva

Izobraževalna gradiva

 • Biomass - student handbook (PDF)
 • Energy Awareness - Activity book (PDF)
 • Education on Energy - basic (PDF)
 • Povzetek poročila Evropske okoljske agencije (EEA) na področju doseganja ciljev zmanjšanja emisij TGP_nov 09 (PDF)
 • Promet in okolje (PDF)
 • Korak naprej v ravnanju z okoljem - Okolje in promet (PDF)
 • Uporaba stisnjenega zemeljskega plina in bioplina v vozilih (PDF)
 • Protokol o izvajanju Alpske konvencije na področju prometa (PDF)
 • Protokol o izvajanju Alpske konvencije na področju energije (PDF)
 • Podnebne spremembe (PDF)
 • National Cycling Policies For Sustainable Urban Transport (PDF)
 • Sustainable Urban Travel (PDF)
 • Direktive EU priloznost za izrabo potenciala URE v solah (PDF)
 • 13.10.2008 - Drugi evropski dan varnosti v cestnem prometu (PDF)
 • Resolucija Evropskega parlamenta "za novo kulturo mobilnosti v mestih" (PDF)
 • Javno zasebno partnerstvo (PDF)
 • PRIME-URE Energap (PDF)
 • Šola kot možnost javno zasebnega partnerstva (PDF)
 • URE v šolah Sodobni pristopi (PDF)
 • Zelena knjiga o energetski ucinkovitosti (PDF)
 • Zelena knjiga-Evropska strategija za trajnostno, konkurencno in varno energijo (PDF)
 • Akcijski nacrt za energetsko ucinkovitost (PDF)
 • Energetska politika za EU - januar 2007 (PDF)
 • Podrocje energije - nov sveženj pravil, januar 2007(PDF)
 • Predstavitev na 16. mednarodnem posvetovanju Komunalna energetika - Power Engineering 2007 (PDF)
 • 2007_03_02 energy leaflet en (PDF)
 • Action plan for energy efficiency (PDF)
 • Council decision 2006 1005 ec (PDF)
 • Prezračevanje (PDF)
 • ODSLEJ LAHKO IZBIRATE! 1. julij 2007 – odprtje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom (PDF)
 • Sklepi Evropskega sveta marec 2007 (PDF)
 • Priročnik za izvajalce energetskih pregledov (PDF)
 • Energetska izkaznica stavbe (PDF)
 • Energijske oznake (PDF)
 • Energetsko svetovanje za občane (PDF)
 • Metodologija izvedbe energetskega pregleda (PDF)
 • Vloga instalaterjev v doseganju ciljev trajnostne energije (PDF)
 • Trajnostni razvoj-razumevanje besed in dejanj (PDF)
 • Samogradnja sončnih kolektorjev (PDF)
 • Sončna energija in sončne elektrarne (PDF)
 • Bioplin - sestava in pridobivanje (PDF)
 • Deponijski plin - sestava in pridobivanje (PDF)
 • Pridobivanje bioetanola v energetske namene (PDF)
 • Pridobivanje biodizla v energetske namene (PDF)
 • Prispevek o podnebju (PDF)
 • Prispevek o vremenu (PDF)
 • Varčevanje z vodo in izraba deževnice (PDF)
 • Izginjanje ozona in podnebne spremembe (PDF)
 • Akcijski načrt za zeleno javno naročanje 2009-2012 (PDF)
 • Naredite korak za čistejše okolje! (PDF)