Domov » Projekti » Trenutni projekti » MEM

Evropski projekt MEM
MEM - Projekt mednarodnega sodelovanja na področju energetskega upravljanja v občinah

V mesecu oktobru 2017 se je pričelo izvajanje projekta MEM, ki prinaša nove izzive in priložnosti štirim partnerjem projekta. V okviru projekta potekajo aktivnosti za izboljšanje energetskega upravljanja v občinah. S partnerji izmenjujemo znanja in izkušenj na tem področju.

MEM je mednarodni projekt sofinanciran s strani Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave, stavb in nuklearne varnosti ter evropske iniciative » Europaische Klimashutzintiative – EUKI«.

Glavni cilj EUKI je
spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji, da bi ublažili emisije toplogrednih plinov. V projektu sodelujejo partnerji iz 4 držav: Nemčije, Slovenije, Bolgarije in Litve.Partner iz Slovenije je Energetska agencija za Podravje – ENERGAP, ki želi v občinah in občinskih stavbah vzpostaviti takšen sistem upravljanja, ki bo učinkovit in bo zadovoljeval potrebe, ki jih ima občina na tem področju. Osnova za to je izvajanje Uredbe o energetskem upravljanju v javnih stavbah.

Spletna stran projekta https://www.euki-mem.eu/

Prvo srečanje projektne skupine je potekalo v mesecu februarju 2018 v mestu Hamel, v Nemčiji, kjer smo partnerji imeli priložnost razpravljati o poteku projekta, glavnih aktivnostih, časovnem načrtu in o načrtovanih projektnih rezultatih.