Domov » Projekti » Trenutni projekti » Pegasus

Evropski projekt Pegasus

    
 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediterranean 2014-2020

PEGASUS (Promoting Effective Generation and Sustainable USes of electricity - Spodbujanje učinkovite rabe mikrogrids tehnologije in trajnostno rabo električne energije) je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz držav: Italije, Grčije, Malte, Slovenije, Francije, Cipra, Hrvaške in Belgije.

Cilj projekta je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih, z uporabo mikrogrids tehnologije.

Energap v projektu sodeluje kot partner.