Domov » Projekti » Trenutni projekti » Pegasus

Evropski projekt Pegasus

    
 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediterranean 2014-2020

Samooskrba z električno energijo in lokalna omrežja postajajo vedno pomembnejši dejavnik pri načrtovanju rabe električne energije. Pri vzpostavitvi lokalnih oziroma tako imenovanih mikro omrežij je potrebno upoštevati številne dejavnike, tako na strani proizvodnje kot pri uporabnikih. V okviru projekta PEGASUS bomo izvajali simulacije delovanja mikro-omrežij, jih preučevali in iskali optimalne rešitve, ki bodo omogočale nov pristop k načrtovanju in vodenju električnih omrežij in elektroenergetskega sistema. Načrtovanje in delovanje mikro omrežij bo eksperimentalno izvedeno na 7 pilotnih območjih. Na podlagi rezultatov bodo lokalne skupnosti lažje vzpostavile operativne ukrepe za uvedbo mikro - omrežij, katerih cilj je optimizacija proizvodnje in porabe energije. Preizkušeni poslovni model bi naj pokazal prednosti pametnih omrežij in administrativno olajšal njihovo širšo uporabo.

PEGASUS
(Promoting Effective Generation and Sustainable USes of electricity - Spodbujanje učinkovite rabe mikrogrids tehnologije in trajnostno rabo električne energije) je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Mediteran. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz držav: Italije, Grčije, Malte, Slovenije, Francije, Cipra, Hrvaške, Belgije in Spanije.

Cilj projekta je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih, z uporabo mikrogrids tehnologije.

Energap v projektu sodeluje kot partner.

Načrtovati in graditi mikro omrežja - Novice 1