Domov » Projekti » Trenutni projekti » Empower

Evropski projekt Empower


Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Europe.

Interreg so programi, ki spodbujajo sodelovanje med regijami v Evropski uniji, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Program, ki pokriva celotno EU v obdobju 2014-2020 nudi pomoč regijam in lokalnim skupnostim v Evropi pri pripravi in izvajanju boljših strategij in s tem boljših priložnosti za izmenjavo znanj in izkušenj o strategijah in praksah.

Program financira projekte v okviru štirih prednostnih osi: Raziskave in inovacije, Konkurenčnost srednjih in malih podjetij, Nizkoogljično gospodarstvo in Okolje in učinkovita raba virov.

Program si z ustvarjanjem priložnosti in izmenjavo izkušenj prizadeva, da bi vlaganja partnerjev vodila do trajnostnih rešitev za ljudi in prostor.


EMPOWER
(More carbon reduction by dynamically monitoring energy efficiency - Zmanjšanje CO2 s spremljanjem energetske učinkovitosti) je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodeluje 9 partnerjev iz 9 držav: Slovenije, Švedske, Francije, Nemčije, Portugalske, Irske, Španije, Italije in Poljske. Vodja projekta je Energetska agencija za Podravje.

V okviru projekta EMPOWER poteka izmenjava idej in izkušenj na področju dinamičnega spremljanja energetske učinkovitosti v stavbah in v povezavi le-te z inovativnimi finančnimi instrumenti. Cilj partnerskega sodelovanja je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva.

Več na spletni strani www.interregeurope.eu/empower

Informacijski letak projekta EMPOWER

Novice št.1 - Pridružite se nam pri branju

Novice št. 2 - Dobre prakse na področju energetskega upravljanja

Novice št. 3 - Študijski ogledi energetskega upravljanja v tujini

Novice št. 4 - Študijski ogledi energetskega upravljanja v tujini