Domov » Koledar okoljskih dnevov » Svetovni dan Zemlje » Dan zemlje - 22.4.2016

Dan zemlje - 22.4.2016Kolikokrat se spomnimo na Zemljo, ki nam omogoča bivanje in nam daje vse, kar potrebujemo za življenje? Ali se zavedamo, da je tudi Zemlja živa in da smo mi bolj odvisni od nje kot obratno? Le z zavedanjem in upoštevanjem Zemlje kot živega bitja bomo prispevali pomemben košček v mozaik, s katerim bomo Zemlji izkazali hvaležnost za njeno gostoljubje.
__________________________________________________________________

22. APRIL JE SVETOVNI DAN ZEMLJE. Letos ga bomo praznovali že šestinštiridesetič. Prvič so ga obeležili leta 1970, letos pa bodo o varovanju okolja razmišljali v 192 državah sveta. Naš cilj je spodbuditi vse ljudi k aktivnemu in odgovornemu delovanju v smeri trajnostnega razvoja, ker se zavedamo ranljivosti in enkratnosti planeta, na katerem živimo.


Vir slike: www.aktivni.si

Slogan Zemlje 2016 je: DREVESA ZA ZEMLJO. Do leta 2020, ko bomo ta dan praznovali petdesetič, želi civilna družba posaditi 7,8 milijarde dreves. Vsako na novo posajeno drevo je nov kamenček v mozaiku prizadevanj za čistejšo, bolj zdravo Zemljo in trajnostno naravnano življenje na njej. Glavno sporočilo letošnjega dneva Zemlje je: Spremenimo način življenja in zavejmo se posledic, ki jih prinaša rušenje harmonije med človekom in naravo.

Drevesa nam pomagajo v boju proti podnebnim spremembam. Gozdovi imajo veliko vlogo pri odstranjevanju odvečnih in škodljivih emisij CO2 iz našega ozračja. Ocene so pokazale, da nekaj dreves vsrka v letu dni enako količino CO2, kot ga proizvede povprečen avto pri 26.000 kilometrov dolgi vožnji. Hektar gozda v Sloveniji akumulira v nadzemni in podzemni lesni masi letno povprečno 9 ton CO2. Zadnji podatki iz leta 2013 kažejo, da se je količina izpustov CO2 z upoštevanjem ponorov glede na leto 2012 zmanjšala za 5,7 %.2.

Drevesa nas ščitijo pred škodljivimi snovmi iz zraka. Drevesa vsrkavajo vase neprijetne vonjave in razne pline (dušikov oksid, amonijak, žveplov dioksid in ozon) in so hkrati tudi filter za trdne delce (PM) iz zraka. PM je prah, ki je v zraku v določenem obdobju. V zadnjih letih se najpogosteje izvajajo meritve delcev s premerom 10 µm (PM10) in 2,5 µm (PM2,5), ki so najbolj škodljivi za zdravje. Letna mejna koncentracija PM10 za varovanje zdravja ljudi je 40 µg/m3. Po zadnjih podatkih ARSO je bila v letu 2013 izmerjena koncentracija delcev PM10 v Sloveniji 24,9 µg/m3 in bila je 2 % nižja od koncentracije v letu 201.

Drevesa nam vsestransko pomagajo tudi v gospodarstvu. Drevesa nam pomagajo doseči dolgoročno gospodarsko in okoljsko trajnost ter zagotoviti hrano, energijo in dohodek. Vrednost proizvodnje gozdarske dejavnosti, ki vključuje gozdarske proizvode in gozdarske storitve, se je v letu 2014 glede na prejšnje leto povečala za 8 %, na 416 mio EUR. Poslovni presežek oz. raznovrstni dohodek iz gozdarske dejavnosti je v letu 2014 znašal 167 mio EUR, kar je 10 % manj kot v letu 2013. Zaposlenost v gozdarstvu (ta je zaradi upoštevanja sezonskega dela izražena v ekvivalentu polnovrednih delovnih moči) je bila v letu 2014 za 3 % višja kot v letu 2013.

Več si lahko preberete na spletni strani
http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5886&idp=13&headerbar=11