Domov » Projekti » Zaključeni projekti » Bioregio

Projekt Bioregio

    

         


      

   Operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP) je razvojni program, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili skupne probleme in izkoristili skupne potenciale v prihajajočem sedemletnem obdobju. Program sofinancira Evropska unija (EU) v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) in od 1. julija 2012 v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operativni program vsebuje razvojno strategijo in pravila njenega izvajanja za upravičeno območje, ki vključuje regije NUTS 3 vzdolž slovensko-hrvaške meje: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska regija v Sloveniji ter Međimurje, Varaždin, Krapina-Zagorje, Zagreb, Karlovac, Primorje-Gorski Kotor, Istra, in mesto Zagreb na Hrvaškem.

Vizija programa je narediti čezmejno območje med Hrvaško in Slovenijo izjemno konkurenčno in ustvariti trajnostne življenjske pogoje in dobrobit prebivalcev tega območja z izkoriščanjem razvojnih priložnosti, ki izhajajo iz čezmejnih ukrepov.

Projekt »BIOREGIO – Zelena čezmejna regija« je usmerjen v povečevanje konkurenčnosti in trajnostni gospodarski razvoj na celotnem čezmejnem območju, ki ga pokriva projekt. Specifični cilj projekta je izboljšanje poslovnega sodelovanja in trgovanja med podjetji ter izboljšanje sodelovanja med podjetji in institucijami znanja (ki razvijajo tehnološke rešitve za OVE/URE). V projektu sodeluje 5 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške.

Projekt bo razvil, vzpostavil in zagnal čezmejno mrežo podpornih institucij in storitev za spodbujanje čezmejnega sodelovanja med MSP ter institucijami znanja (IZ) na področju OVE/URE z virtualno pisarno, ki podpira delovanje mreže. Projekt pomeni dopolnitev in nadgradnjo ter operacionalizacijo poslovnega načrta za podporno institucijo, izdelanega v okviru preteklega projekta IR-OVE.

Spletna platforma projekta http://www.bioregio.link/

Vse projektne aktivnosti potekajo na obeh straneh meje in so zasnovane tako, da na podlagi prednosti partnerstva z različnim znanjem in izkušnjami, poznavanjem lokalnih območij in organiziranostjo v mrežo dosegajole sinergijske učinke z izmenjavo izkušenj, razvojem in osvajanjem novega znanja ter izdelavo skupnih orodij za spodbujanje razvoja in mreženja MSP, ki jih partnerji, povezani v mrežo uporabljajo tudi po zaključku projekta.

Predvideni rezultati projekta so:
  • ustanovitev čezmejne podporne mreže z usklajenimi storitvami in enim dostopom,
  • razvoj demonstracijskih produktov - prikaz dobrih praks uporabe tehnologij za učinkovito izrabo/rabo OVE/URE in praktičnimi prikazi delujočih sistemov (prek spletnih povezav), ki bodo prispevali k obveščanju ciljnih skupin (MSP, institucij in posameznikov ter spodbujanju podjetniške aktivnosti),
  • vzpostavitve spletne platforme,
  • izvedena izobraževanja in delavnice.