Domov » Transport » Mobilnostni forum

Mobilnostni forum

MF_banner-MOM.GIF
Pred mestom Maribor se izrisuje drugačna prihodnost. če je vrsta dosedanjih ukrepov občine pomenila pomembne korake v smeri izboljšanja ponudbe trajnostnih potovalnih načinov, je večji del sredstev in pozornosti ostal namenjan infrastrukturi cestnega prometa. Med razmišljanji o Celostni prometni strategiji so sodelujoči strokovnjaki izpostavili nekaj pomembnih priložnosti, s katerimi bi lahko odločilno prispevali k večjemu zadovoljstvu z življenjem v Mariboru.

MOBILNOST ZA ZADOVOLJNO SKUPNOST
Način ureditve prometa in mobilnosti veliko pove o nekem mestu. Nekatera mesta dajejo prednost hitrim in zmogljivim avtomobilskim povezavam, sodobnim parkirnim prostorom in dih jemajočim mostovom. Druga mesta prednost dajejo prebivalcem in gradijo oziroma načrtujejo raznolike načine prevozov, ki koristijo splošni kakovosti življenja za vse prebivalce. Želimo si, da bi bilo takšno mesto tudi Maribor. Predlog Celostne prometne strategije je tako dokument z idejami, predlogi in usmeritvami za uresničitev priložnosti, ki jih ima na področju prometa in mobilnosti naše mesto.