Domov » Koledar okoljskih dnevov » Svetovni dan okolja

Svetovni dan okolja

5. junij je svetovni dan okolja, ki ga je 1972 leta razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da bi vzbudila večje zanimanje za okolje, pritegnila politično pozornost in pri ljudeh sprožila zavest, da so ključni akterji pri oblikovanju prihodnosti.

5. junij 2013, svetovni dan okolja, je namenjen ozaveščanju o hrani, ki jo zavržemo v gospodinjstvih, oziroma zmanjševanju prehranskega odtisa. Slogan letošnjega dneva okolja je »PREMISLI. JEJ. VARUJ.« (»THINK. EAT. SAVE.«) in izpostavlja etični vidik tudi pri nakupovanju hrane.

Pri primerjavi povzročiteljev emisij toplogrednih plinov je sektor gospodinjstev tisti, ki ima največji prispevek - tako na tono odpadne hrane (2,07 t CO2 ekvivalenta na tono) kakor tudi na evropski ravni (78 Mt CO2 ekvivalenta na leto), kar predstavlja 46 % ocenjenih letnih emisij toplogrednih plinov zaradi odpadne hrane. Prav zato je zelo pomembno, da posameznik – potrošnik, pri nakupovanju hrane dobro premisli tudi o nakupu takšne hrane, ki je pridelana v bližini, in ima tako za sabo čim manj kilometrov poti.

Svetovna proizvodnja hrane prostorsko zavzema 25 % vseh bivalnih zemljišč, za pridelavo vse svetovne hrane porabimo približno 70 % vse sveže vode na Zemlji, skrčimo približno 80 % gozdov in »pridelamo« 30 % emisij toplogrednih plinov. In nenazadnje – višamo stopnjo izgube biotske raznovrstnosti.

Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje