Domov » Projekti » Zaključeni projekti » EnVision 2020

EnVision 2020
                  


Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije, programa South East Europe (program Jugovzhodna Evropa).

Program South East Europe (program Jugovzhodna Evropa)
pokriva območje, ki meri okoli 2,7 milijonov km2, v njem živi okoli 269 milijonov prebivalcev. Program ni samo del evropske kohezijske politike, ampak tudi sestavni del v okviru predpristopne pomoči in Evropske sosedske politike, ki krepita vezi med partnerji iz držav članic EU ter sosednjih držav. V program so vključene regije iz kar 17 različnih držav z različnim statusom glede na članstvo v EU, članice EU, države s predpristopnim statusom, potencialne kandidatke in druge sosednje države. V programu sodeluje tudi Slovenija. Viri sofinanciranja projektnih partnerjev iz tako različnih drtžav, bodo različni. Projektni partnerji držav članic lahko pridobijo sofinaciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj do največ 85% njihovih stroškov v projektu, projektni partnerji iz drugih držav lahko pridobijo sofinanciranje iz Inštrumenta za predpristopno pomoč (IPA) ali drugih nacionalnih virov.
 
Cilj programa je razvijanje transnacionalnih partnerstev za spodbujanje prostorskih, ekonomskih in družbenih integracijskih procesov ter povečevanje kohezije, stabilnosti in konkurenčnosti na območju sodelovanja. Ta cilj je  dosežen z izvajanjem naslednjih prednostnih nalog:
  • Prioriteta 1: Razvijanje inovativnih zmožnosti
  • Prioriteta 2: Izboljševanje stanja okolja in njegovo varovanje
  • Prioriteta 3: Izboljšanje dostopnosti
  • Prioriteta 4: Razvijanje območij trajnostne rasti

EnVision´2020 je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa South East Europe. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz 7 držav: Bolgarije, Romunije, Italije, Hrvaške, Slovenije, Grčije in Nemčije. Potreba po izboljšanju učinkovitosti rabe virov je ena od prednostnih nalog Evropske unije. Pomembno vlogo na tem področju bodo morale v prihodnosti odigrati države jugovzhodne Evrope, ki so po energetski intenzivnosti med prvimi v Evropi.

Projekt EnVision´2020 temelji na predpostavki, da lahko z uvajanjem naprednih pristopov na področju rabe in proizvodnje energije, ki izhajajo iz predhodne analize stanja in ocenjenih potreb izboljšamo energetsko sliko posameznega mesta.

Glavne aktivnosti projekta temeljijo na:
  • Analizi energetskega sektorja in rabe virov energije v posameznih partnerski mesti.
  • Identifikaciji zakonodajnih vrzeli in ciljnih skupin odgovornih za implementacijo projektov in izboljšav na področjih učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
  • Identifikaciji ključnih tehnologij, ki so bistvene za izboljšanje učinkovitosti rabe energije v partnerskih mestih.
  • Identifikaciji in razvoju inovativnih finančnih instrumentov za podporo učinkovitih energetskih rešitev ob sodelovanju predstavnikov finančnega sektorja in podjetij.
  • Pripravi priporočil v namen spodbujanja identificiranih optimalnih poti usmerjenih v reševanje vrzeli na področju rabe in proizvodnje energije.
Dokument Energijske tehnologije in inovacije


Aktivnosti v okviru EnVision 2020: