Domov » Transport » Uporaba vodika in elektrike v prometu

Uporaba vodika in elektrike v prometu

UPORABA VODIKA IN ELEKTRIKE V PROMETU

HyRaMP (the European Regions and Municipalities Partnership for hy-drogen and fuel cells) – partnerstvo evropskih regij in občin za uporabo vodika in gorivnih celic, je bilo ustanovljeno s pomočjo Evropske komisije leta 2008 in predstavlja več kot 30 regij v Evropi. Zavzemajo se predvsem za uvajanje in uporabo vodika ter gorivnih celic v Evropi, kar je zelo pozitivno prispevalo k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida in s tem večje varovanje okolja, gospodarsko rast, nova delovna mesta zaradi uvajanja novih tehnologij, usklajevanje pobud in vzpostavitev novih priložnosti na okolju prijazen in trajnostni način.

HyRaMP je v zadnjih letih olajšal razvoj projektov demonstracijskih vozil za avtobuse, osebna vozila in taxi-je s vključevanjem HyRaMP članov in potrebne infrastrukture. Prav tako HyRaMP dejavno sodeluje z institucijami EU in nacionalnimi vladami za podporo vzpostavitve trajnostnega trga in povečanje infrastrukture. Vodilni na HyRaMP so se dogovorili, da aktivno sodelujejo pri razširitvi uvajanja celotne palete električnih vozil, baterij električnih vozil, kot tudi vodikovih oz. gorivnih celic vozil in seveda potrebne spremljevalne infrastrukture. Električna mobilnost danes velja za enega od glavnih kandidatov za zmanjšanje odvisnosti od nafte v cestnem prometu z uvedbo alternativnih virov energije. S tem bo prispevala k postopnemu izboljšanju oz. prehodu k čistejšemu prometu, kot je predvideno v EU-2020 strategiji in v viziji dokumenta o trajnostni prihodnosti prometa.

Evropska komisija je v sporočilu o evropski strategiji za čista in energetsko učinkovita vozila, izrazila namen, da sodeluje z državami članicami na nacionalni in regionalni ravni za kopičenje elektromobilnosti po vsej Evropski uniji. To bi moralo zagotoviti zadostno kritično maso v industriji za uporabo električnih vozil in pomoč pri usklajevanju nastanka infrastrukture po vsej evropski uniji, s tem pa bi se izognili razdrobljenosti in ustvarili varen notranji trg.

S političnega in operativnega vidika bi bilo torej zaželeno, da se razširi sodelovanje v HyRaMP v vseh evropskih regijah in občinah z dejavnostmi na področju elektromobilnosti vseh vozil v cestnem prometu. Takšno okrepljeno partnerstvo bi lahko igralo zelo pomembno vlogo pri svetovanju Evropske komisije o podpori uporabe električne in vodikove energije v prometu in prometne politike na evropski ravni.


Vir: HyRaMP