Domov » Projekti » Trenutni projekti » Konvencija županov

Konvencija županov - Zavezano lokalni trajnostni energiji
Slovesni podpis Konvencije županov v Bruslju, dne 29. novembra 2011

Konvencija županov in zmanjšanje izpustov CO2 v Mestni občini Maribor

Aktivna podpora občinam - Krepitev zmogljivosti lokalnih uprav za pospeševanje lokalnih podnebno-energetskih ukrepov - od načrtovanja do ukrepov in monitoringa - projekt Covenant CapaCITY

Lokalne oblasti imajo ključno vlogo pri zmanjševanju učinkov podnebnih sprememb. Mesta so namreč odgovorna za več kot polovico proizvedenih emisij toplogrednih plinov. V mestih, kjer se porabi do 80 % energije, živi in dela 80 % prebivalstva. Lokalne oblasti lahko pogosto bolje kot nacionalne vlade nadzorujejo zadeve mesta. Poleg tega se lahko z izzivi spopadajo celovito ter prispevajo k lažjemu razreševanju navzkrižij med javnim in zasebnim interesom in k vključevanju trajnostne energije v splošne lokalne razvojne cilje. Lokalne oblasti morajo zato prevzeti vodilno vlogo pri izvajanju trajnostnih energetskih politik.
 
Pristop mesta Maribor h Konvenciji županov
V četrtek 21. aprila 2011 je Župan Mestne občine Maribor, Franc Kangler, podpisal pristopno izjavo h Konvenciji županov


IMG_1985.jpg


Konvencija županov je dogovor sodelujočih mest, s katerim se mesta zavezujejo, da bodo z izboljšanjem energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije presegla cilje energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2. Mesta se hkrati zavezujejo, da bodo za izvajanje nalog namenile zadostne človeške vire, da bodo civilno družbo na svojih geografskih območjih spodbujala k sodelovanju pri izvajanju akcijskega načrta, vključno z organiziranjem lokalnih energetskih dni, in se bodo medsebojno povezovala z drugimi mesti.

Članstvo v Konvenciji županov pomeni jasno izraženo zavezo za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, omogoča pa tudi celo vrsto možnosti za izmenjavo izkušenj na področju URE ter uvajanja OVE.

Glavne značilnosti konvencije županov:
 • Konvencija županov je javna zaveza o dodatni obvezi za zmanjšanje CO2,
 • ustvarja in povečuje intenzivnost zmanjševanja CO2 v lastnem okolju,
 • gradi na spodbujanju in zgledih drugih pionirjev pri zmanjševanju izpustov CO2,
 • z drugimi občinami deli strokovna znanja razvita v lastnem okolju,
 • promovira lastno okolje
 • sodelujoče občine na lastni spletni strani konvencije objavljajo svoje dosežke.

Obveznosti podpisnikov konvencije županov so:

 • priprava osnovne evidence emisij,
 • v enem letu po navedenem datumu predložiti akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo,
 • doseči oziroma preseči cilje EU glede 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020,
 • v sodelovanju z EC kot pobudnikom iniciative promovirati lastne aktivnosti ob udeležbi vseh zainteresiranih akterjev, kar   bo omogočilo državljanom izkoristiti prednosti in priložnosti, ki jih ponuja bolj učinkovita uporaba energije,
 • v sodelovanju z Evropsko komisijo organizirati »dneve energije«,
 • širiti informacije o Konvenciji županov, spodbujati druge občine k sodelovanju in
 • sodelovati pri dogodkih kot so letne konference županov in tematske delavnice.

SEAP - AKCIJSKI NAČRT ZA TRAJNOSTNO ENERGIJO (navodila za izdelavo SEAP v angleščini)


 

 
V EU je h Konvenciji županov že pristopilo 2.809 občin. V letu 2011 tudi Mestna občina Maribor. Celotni projekt: priprave, informacije in podporo pri podpisu Konvencije županov za Mestno občino Maribor vodi in ureja Energetska agencija za Podravje.

Več fotografij >>