Domov » Energap » Nagrade in priznanja ENERGAP

Nagrade in priznanja ENERGAP

ZAHVALNA LISTINA, posameznikom in inštitucijam za uspešno sodelovanje s fakulteto, ENERGETSKI AGENCIJI ZA PODRAVJE v letu 2015

Energetska agencija za Podravje je v letu 2015 s strani Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru prejela priznanje in zahvalno listino za sodelovanje pri izvajanju projektov, usposabljanju študentov in snovanju rešitev trajnostnega razvoja.

 


SREBRNO PRIZNANJE ENERGETSKI AGENCIJI ZA PODRAVJE v letu 2013


Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je Energetski agenciji za Podravje, v okviru dogodka »Priznanja inovacijam in inovatorjem za leto 2012 v Podravski regiji«, v letu 2013, skupaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za naravoslovje, podelila srebrno priznanje za pripravo matematičnega modela »Prednost največjemu relativnemu prihranku« za optimiranje investicij v energetsko prenovo stavb.

 

ŠGZ želi z vsakoletnim izborom za najboljšo inovacijo Podravja, ki je sofinanciran s strani prjekta Fort, spodbuditi kulturo inoviranja tako na regionalni kot nacionalni ravni. Inovatorji, ki se s svojimi inovacijami uvrstijo v izbor dobijo na ta način priložnost, da se predstavijo s svojimi idejami in inovacijam, postanejo prepoznavni in se povezujejo v krogu podjetnikov regije in širše. Posledično si lažje utrejo pot za nadaljni razvoj svojih idej in trženje inovacij.


ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - zmagovalka, v kategoriji Promocijski projekt URE/OVE 2014


 

15. aprila so bile podeljene nagrade in priznanja za energetsko najbolj učinkovite projekte. Letošnja zmagovalka, v kategoriji Promocijski projekt URE/OVE 2014, je po izboru strokovne komisije Energetska agencija za Podravje. Energetska agencija za Podravje se je, v sodelovanju z Mestno občino Maribor, potegovala za nagrado s projektom »1 tona CO2«, ki je bil junija 2013, v okviru meseca trajnostne energije, predstavljen širši javnosti. Kocka »1 tona CO2«, z dimenzijami 8 x 8 x 8 metrov, je bila v tem obdobju na ogled mimoidočim in sicer na Trgu Leona Štuklja v Mariboru. Vzporedno so potekale številne aktivnosti na temo učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjševanja emisij CO2. Hkrati so se predstavila tudi nekatera druga podjetja s svojimi dejavnostmi. Projekt je bil namenjen informiranju in obveščanju ljudi o količini ogljikovega dioksida, ki ga z rabo energije nezavedno v okolje sprošča vsak izmed nas. Z rabo energije povprečen Slovenec na leto ustvari 9 ton emisij CO2. To pomeni 25 kilogramov emisij CO2 na dan. 40 % vseh emisij CO2 pridelamo v naših domovih, največ na račun ogrevanja, ki je v povprečju odgovorno za 70 % vse porabljene energije v gospodinjstvih. Za 30 % vseh emisij CO2 je odgovoren promet.


PRIZNANJE ENERGETSKI AGENCIJI ZA PODRAVJE IN MESTNI OBČINI MARIBOR ZA USPEŠNO ŠIRJENJE ZNANJA NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 2012 - Mednarodna konferenca v Strasbourgu, v Franciji


PRIZNANJE ZA ENERGETSKO UČINKOVIT PROJEKT 2010

19. in 20. aprila 2010 so v Portorožu potekali 12. Dnevi energetikov, ki so letos osrednjo pozornost namenili energetiki na razvojnem prelomu. Udeleženci so prisluhnili številnim različnim vidikom upravljanja z energijo, podeljene pa so bile tudi nagrade letošnjim energetskim zmagovalcem. 
 
Med finalisti je bila tudi naša Energetska agencija za Podravje. 
Prejela je priznanje za ENERGETSKO NAJBOLJ UČINKOVIT PROJEKT LETA 2010.


      


Naslov projekta je bil Energetsko upravljanje javnih stavb v Mestni občini Maribor. Priznanje je bilo podeljeno s strani Ministrstva za gospodarstvo in Častnika Finance.

Energetska agencija za Podravje, je v letih med 2006 in 2009 v več kot 100 vrtcih in osnovnih šolah v mariborski občini vzpostavila sistem centralnega daljinskega energetskega upravljanja. Glavni cilj sistema je zmanjšati porabo energije v javnih stavbah in posledično s tem zmanjšati stroške za rabo energije.
Zmanjšati želimo tudi izpuste ogljikovega dioksida ter vzporedno optimizirati energetske procese in zagotoviti sistemsko reševanje potrebnih organizacijskih in investicijskih ukrepov v posameznih javnih stavbah. Daljinsko energetsko upravljanje (DEM) je podprto z računalniškim programom za spremljanje in analizo rabe energije in energentov v stavbah. 


CERTIFIKAT ZA NAJBOLJŠI PROJEKT - PRIMER DOBRE PRAKSE ZA LOKALNO USMERJENE AKTIVNOSTI V LETU 2010

Certifikat je prejela Energetska agencija za Podravje skupaj z Mestno občino Maribor za projekt z naslovom Vzpostavitev centralnega energetskega  upravljanja v šolah in vrtcih v občini in povezavo teh aktivnosti z učnim procesom.
Ta projekt izvaja že od leta 2007. Certifikat je bil podeljen s strani Evropske komisije  - Managenergy Local Energy Action Award. S tem certifikatom smo ponovno dokazali, da smo sposobni pripraviti in izvesti kokovostne projekte, ki so razpoznavni tudi na evropski ravni.


ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE URADNI PARTNER KAMPANJE SUSTAINABLE ENERGY EUROPE - LETO 2010