Domov » Transport » Avtomobil METAN

Avtomobil METAN


» ZEMELJSKI PLIN JE PRVA STOPNICA NA POTI KORISTNE UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE »


   

Več fotografij najdete tukaj >>

V sredo 20.10.2010 je GIZ DZP Ljubljana v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje pripravila strokovni posvet Zemeljski plin – za kakovost zraka. Posvet je potekal v dopoldanskem času v hotelu Betnava v Mariboru.

Namen posveta je bil:
• odpreti strokovno razpravo o strateških vidikih vloge in uporabe distribucijskih plinovodnih omrežjih in zemeljskega plina, v luči energetskega strateškega razvoja Slovenije,
• predstaviti stanje kakovosti zraka v Sloveniji in možnosti za izboljšave;
• predstaviti primere dobre prakse uvajanja soproizvodnje toplotne in električne energije v široko potrošnjo in industrijo.

Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, strokovnjaki za energetiko in zemeljski plin ter strokovnjaki za kakovost zraka so se strinjali, da je tehnološko izpopolnjena uporaba zemeljskega plina priložnost za zmanjšanje škodljivih vplivov uporabe energetskih virov na okolje in ljudi. Da je k uporabi zemeljskega plina treba spodbuditi predvsem končne odjemalce, torej gospodinjstva in gospodarske subjekte, je bilo enotno sporočilo vseh predavateljev.

Tehnološki napredek v avtomobilski industriji omogoča tudi uporabo stisnjenega zemeljskega plina (CNG) v prometu. V zaključku posveta so predstavili tudi PROJEKT METAN, katerega namenjen je uvajanje vozil na stisnjen zemeljski plin, ki se je v Sloveniji poskusno začelo v začetku leta 2010.

Po posvetu je potekala ekskluzivna predstavitev in ogled avtomobilov na stisnjen zemeljski plin (CNG). Župan Mestne občine Maribor, Franc Kangler, je na dogodku slovesno prevzel ključe za tesno vožnjo enega izmed avtomobilov na zemeljski plin. Hkrati je bil možen tudi ogled polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) na ploščadi pred Energetiko Maribor d.o.o., ki omogoča hitro polnjene vozila na zemeljski plin. V prihodnjem letu bosta po oceni GIZ DZP, postavljeni najmanj dve javni polnilni mesti, in sicer v Ljubljani in Mariboru.

Cestni promet povzroča kar 40% vseh prašnih delcev v atmosferi in je v urbanem okolju glavni vir onesnaževanja zraka. Izpušni plini v prometu povzročajo smrad, uničenje okolja in stavb, spreminjanje podnebja ter zdravstvene težave ljudi. Vozila onesnažujejo naše okolje tudi s hrupom. Ravno zaradi vseh negativnih posledic prometa na okolje smo se odločili za predstavitev alternativne oblike prevoza tudi v Sloveniji.

Metan - avtomobil na CNG ali BIOPLIN

Odprite vrata gorivom prihodnosti

Bioplin - čista energija prihodnosti

Mestni avtobus METAN