Domov » Projekti » Zaključeni projekti » RETS

Evropski projekt RETS            

                              MGRT_slo.jpg

Operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg IVC.


INTEREG IVC je program medregionalnega sodelovanja in je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namen programa Interreg IVC je "izboljšati uspešnost politik za regionalni razvoj", ki jo lahko zagotovijo regionalne in lokalne oblasti in drugi akterji s pomočjo izmenjave, razširjanja in prenosa izkušenj, znanja in dobrih praks. Cilj programa Interreg IVC je spodbujanje regionalnega razvoja s pomočjo sodelovanja in učenja od drugih držav. Upravičene aktivnosti: inovacije, na znanju temelječe gospodarstvo, varstvo okolja, ter preprečevanje tveganj. Program je sestavljen iz dveh prioritet: 1. prioriteta: Inovacije in na znanju temelječe gospodarstvo. Ta prioriteta vključuje sledeča področja: inovacije, raziskave in razvoj tehnologije, podjetništvo in MSP, informacijska družba, zaposlovanje, človeški kapital ter izobraževanje. 2. prioriteta: Okolje in preprečevanje tveganj. Ta prioriteta vključuje sledeča področja: naravna in tehnološka tveganja (vključno s podnebnimi spremembami), upravljanje z vodami, upravljanje z odpadki, biodiverziteta in ohranjanje naravne dediščine (vključno s kakovostjo zraka), energija in trajnostni javni prevoz ter kulturna dediščina in krajina. Program ima na voljo 302 milijona EUR za financiranje projektov.


RETS
(Renewable Energies Transfer System – prenos sistemov obnovljivih virov energije) je projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg IVC. Usmerjen je v reševanje izzivov na področju obnovljivih virov energije (OVE) na ravni lokalnih in regionalnih oblasti. Glavni cilj projekta je namenjen poglabljanju znanja in izboljšanju sposobnosti lokalnih in regionalnih politik (nosilcev odločanja, javnih uslužbencev ...) na področju OVE z namenom pospešiti oziroma olajšati razvoj in implementacijo OVE skladno s strateškimi energetskimi smernicami. Za dosego tega cilja je bila v okviru projekta oblikovana evropska skupnost lokalnih oblasti, ki aktivno deluje na področju izmenjave mnenj, primerov dobrih praks in učinkovitih rešitev.

V projekt je vključenih 12 partnerjev iz 9 evropskih držav članic EU: Francije (2), Nemčije, Madžarske, Italije, Portugalske (2), Anglije (2), Nizozemske, Romunije in Slovenije. Partnerji v projektu imajo različno predznanje in izkušnje na področju uporabe OVE in trajnostnega gospodarjenja z energijo. Poleg lokalnih oblasti so partnerji v projektu tudi strokovno usposobljeni centri kot npr. univerze in energetske agencije, ki delajo raziskave in opravljajo storitve na področju OVE.

Pomembnejše aktivnosti partnerjev projekta so usmerjene v oblikovanje enostavnih in uporabnih orodji, namenjenih lokalnim oblastem kot pomoč pri sprejemanju pravilnih, osveščenih odločitev v okviru implementaciji tehnologij OVE. V okviru projekta so organizirani študijski obiski namenjeni izmenjavi idej in praks med člani omrežja, opravljena je analiza regionalnih pobud OVE in oblikovana zbirka primerov in prenosov dobrih praks, organizirani so seminarji namenjeni posameznim lokalnim oblastem, oblikovan je spletni portal, ki je namenjen objavljanju strokovnih člankov, izmenjavi mnenj in prenosu informacij med lokalnimi oblastmi in strokovnjaki, pripravljene so brošure, glasila, itd.
 

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKT RETS V STRASBBOURGU (FRANCIJA)

PRIZNANJE ENERGETSKI AGENCIJI ZA PODRAVJE IN MESTNI OBČINI MARIBOR ZA USPEŠNO ŠIRJENJE ZNANJA NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

 • Letak RETS - Obnovljivi viri energije - znanje in izkušnje >>
   
 • Primeri dobrih praks na področju obnovljivih virov energije >>
   
 • Primeri dobrih praks v Mariboru in obisk partnerjev v projektu »RETS« >>
 • Študijski obisk projekta RETS v Avstriji in Sloveniji >>


Projektne novice
v angleškem jeziku:
 • Projektne novice št. 1_en >>
 • Projektne novice št. 2_en >>
 • Projektne novice št. 3_en >>
 • Projektne novice št. 4_en >>
 • Projektne novice št. 5_en >>
 • Projektne novice št. 6_en >>
 • Projektne novice št. 7_en >>

Prevedeni članki partnerjev v projektu RETS:
 • Anatomija sistema majhne hidroelektrarne >>
 • Kako pridobiti energijo iz pitne vode >>
 • Sončna energija - fotovoltaika - 1.del >>
 • Sončna toplotna energija - 2.del >>
 • Koncentrirana sončna energija - 3.del >>
 • Legionarska bolezen >>
 • Pregled sektorja OVE v Romuniji >>
 • Priročnik o energiji in moči za začetnike >>
 • Priročnik za začetnike o toplotnih črpalkah z zemljo kot toplotnim virom >>
 • Projekti veterne energije v občinah >>
 • Uporaba biogoriva >>
 • Uvedba biometana iz anaerobne presnove v plinsko omrežje >>
 • Zeleni certifikati >>
 • Bioenergija v občinah >>
 • Energetske zadruge >>
 • Konvencija županov - Romunija >>
 • Natančno spremljanje virov vetrne energije >>
 • Okrepitev sposobnosti - delovna sila za trajnostno gradnjo >>
 • Pametni števci, pametna omrežja in nadomrežja >>
 • Priprava usposabljanja s področja čiste energije >>
 • Proizvodnja bioplina iz odpadkov >>
 • Ujemimo sonce in veter >>

Članki ENERGAP za projekt RETS v slovenskem jeziku:

___________________________________________________
PROJEKTNA SREČANJA - OGLEDI PRIMEROV DOBRIH PRAKS

Strasbourg, Francija, april 2010

 • OVE in URE v Nemškem mestu Freiburg

Ogled stanovanjske soseske Vauban
Stanovanjske soseska Vauban, ki leži na 38 hektarjih površine blizu centra mesta in v kateri živi okoli 5000 ljudi, zaznamujejo pasivne in nizko energijske hiše. Prva pasivna večstanovanjska hiša je bila zgrajena že leta 1989. Strehe večine hiš so prekrite s fotovoltaičnimi paneli, lastniki hiš električno energijo oddajajo oz. prodajajo v omrežje. Povprečna poraba energije na m2 površine je 1,2 litra. V soseski je parkiranje avtov prepovedano, te stanovalci parkirajo v garažnih hišah, ki so, v primerjavi s postajališči javnega prevoza, bolj oddaljene od posameznih hiš. S tem se spodbuja uporaba javnega prevoza. JP za poti med tednom tako uporablja prib. 2/3 stanovalcev. V soseski se je načrtno oblikovala vsa potrebna infrastruktura, od šole, zdravstvenih storitev, trgovin, tržnice, itd. Strehe nekaterih stavb so prekrite s travo, ki zadržuje deževnico – ta se zbira in ponovno uporabi. Več >> www.vabau.de
 
          

Ogled Solarnega info centra (Solar Info Center)
Center ponuja rešitve na področjih OVE in URE, nizko energijske gradnje in obnove. Združuje 45 podjetji in več kot 400 ekspertov s področja arhitekture, načrtovanja, raziskav, energetskega svetovanja, medijev, komuniciranja, finančnih storitev, prodaje, itd.
Več >> www.solar-info-center.de

Spletna stran mesta Freiburg: Freiburg Green City
 • OVE v severnem delu francoske regije Alsace
   
Ogled sončna elektrarne v Weinbourgu
Podjetje Hanau energies je eno od vodilnih podjetji za distribucijo in inštalacijo fotovoltaike, namenjeno profesionalcem. Podjetje je zgradilo sončno elektrarno v Weinbourgu, v velikosti 36.000 m2, oz. dolžini 1,4 km. Fotovoltaični paneli predstavljajo streho petih kmetijskih hal, ki so namenjeni sušenju biomase in proizvodnji peletov. Kot surovino uporabljajo hitro rastoče rastline, ki v enem letu zrastejo tudi od 3 do 4 m. Proizvodna linija omogoča predelavo 10.000 ton biomase na leto. 
Več >> www.hanau-energies.fr

   

Ogled geotermalnega objekta Soultz v Soultz-sous-Foretu
V geotermalnem objektu Saultz s tehnologijo HDR (Hot Dry Rock) izkoriščajo geotermalno energijo za proizvodnjo električne energije. V vrtino uvajajo vodo, ki se na vročih kamnih (200° C) segreje in vrača na površje – para se uporablja za pogon turbin generatorja. Več >> www.soultz.net/fr

   


West Wales, Anglija, julij 2010

 • OVE in URE v zahodnem Walesu

Ogled proizvodnje podjetja Quiet Revolutin, Pembroke Dock
Podjetje je specializirano za proizvodnjo tihih vetrnih turbin, ki so primerne za postavitev v urbanih območjih (samostojno stoječe ali aplicirane na strehe zgradb). Specifika: v primerjavi s konvencionalnimi vetrnicami QR vetrne turbine izkoriščajo tudi manjše hitrosti vetra. Turbina zajema veter iz vseh smeri. Premer turbine: 3 m, višina turbine: 5 m, višina nosilnega droga: 6, 9, 15 in 20 m. Letna proizvodnja energije: 3000-8000 kWh. Za optimalno delovanje vetrnice je potrebna hitrost vetra 5m/s. Več >> www.quietrevolution.com

     

Ogled inovativnega centra Pembrokeshire Technium, Pembroke Dock
Namen centra je podpreti mlade raziskovalce pri vzpostavljanju novih podjetij. Center nudi pomoč raziskovalcem s področja trajnostne rabe energije. Sodeluje z centri znanja, elektrarnami, … Med predstavitvijo stavbe so nam predstavili tudi ˝Blue Ice super computer˝, ki lahko vizualizira podnebne spremembe.
Več >>www.technium.co.uk

  

Ogled centra Oriel Y Parc, St. Davis
Center je umeščen v značilno valižansko krajino in združuje konferenčni center, manjšo umetnostno galerijo, galerijo v krajini in center za obiskovalce. Sama stavba je zgrajena po inovativnih trajnostnih metodah gradnje (lokalni materiali – valižanski hrast, maksimalno koriščenje naravne svetlobe, uporaba deževnice, toplotna črpalka, fotovoltaika, …). Več >>www.orielyparc.co.uk

   

Ogled gledališča ˝Small World Theatre˝, Cardigan
Manjše lokalno gledališče je zgrajeno po merilih trajnostne gradnje. V njem izvajajo tudi projekte in delavnice s področja trajnostnega razvoja. Več >> www.smallworld.org.uk