Domov » Projekti » Trenutni projekti » Konzorcij LEAS

Konzorcij lokalnih energetskih agencij Slovenije

V letu 2006 je bilo v Sloveniji ob podpori programa Inteligentna energija Evrope (IEE), lokalnih skupnosti in Ministrstva za okolje in prostor ustanovljenih 6 lokalnih energetskih agencij. Z namenom sodelovanja med posameznimi agencijami, umestitve v nacionalne in mednarodne okvirje ter pripravo in izvajanje skupnih ciljev v lokalnem okolju, so v letu 2007 agencije podpisale pogodbo o ustanovitvi Nacionalnega konzorcija energetskih agencij (Konzorcij LEAS). Namen konzorcija je tudi uresničevanje zastavljenih prioritet, ki temeljijo na treh programskih stebrih: energetskem menedžmentu, energetski bazi podatkov in informiranju, promociji in diseminaciji rezultatov.

Lokalne energetske agencije konzorcija so:leapomurje(1).jpg
Lokalna energetska agencija za Pomurje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci; LEA Pomurje
www.lea-pomurje.si


logo EnergaP.JPG
Energetska agencija za Podravje, Zavod za trajnostno rabo energije; Maribor; EnergaP
www.energap.sigolea.gif
Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica; GOLEA
www.golea.sikseena.gif
Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, Velenje; KSSENA
www.kssena.silead.gif
Lokalna energetska agencija Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, Krško; LEAD
www.lea-d.si
Lokalna energetska agencija Gorenjske, Kranj; LEAD
www.leag.si 

 

 
  
Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Ptuj; LEA Spodnje Podravje
http://www.lea-ptuj.si/
 

Novice konzorcija:Razvojna agencija Sinergija in Avtobusni promet MS sta v sodelovanju z 18-timi projektnimi partnerji iz 13. držav EU pristopila k izvajanju projekta PRO.MOTION, katerega namen je spodbuditi energetsko trajnostno mobilnost prebivalcev občine Beltinci in Občine Murska Sobota. Glavni cilj projekta je prekiniti prevlado uporabe osebnih avtomobilov v stanovanjskih okoliših. Na raven uporabe osebnih avtomobilov želimo dvigniti alternativne trajnostne načine transporta in jih prikazati prebivalcem kot dostopnejše, sprejemljivejše in nenazadnje kot cenejše rešitve.

Več o projektu lahko preberete na spletni strani www.iee-promotion.eu