Domov » Otroci in energija » Delavnice na šolah » Dan eksperimentiranja in energije

Dan eksperimentiranja in energije na OŠ Maksa Durjave Maribor

Energetska agencija za Podravje se je v četrtek, 21. maja 2009 odzvala povabilu Osnovne šole Maksa Durjave Maribor in v sodelovanju z učitelji pripravila naravoslovni dan za učence od 6. do 9. razreda z naslovom »Dan eksperimentiranja in energije!«.

Glavni cilj naše agencije je bil učence ozavestili in jim na enostaven način prikazali, kako lahko z majhnimi ukrepi pri vsakodnevnih opravilih veliko prispevajo k varčevanju z električno energijo in tudi vodo ter s tem pripomorejo k izboljšanju podnebnih sprememb in varovanju narave. Učenci so v okviru eksperimentiranja razvijali ročne spretnosti, sposobnost logičnega mišljenja in se urili v skupinskem delu in medsebojnem sodelovanju.

V delavnicah, ki jih je pripravila Energetska agencija za Podravje so učenci:
  • pripravili tekmovanje solarnih avtomobilov in raziskovali kateri dejavniki vplivajo na njihovo hitrost
  • prebirali energijske nalepke, spoznavali informacije, ki jih vsebujejo in skozi igro iskali lastnike gospodinjskih aparatov, ki jim pripadajo
  • v okviru eksperimenta »Tekma pločevink« spoznavali različne izolacijske materiale in preizkušali, kateri so najučinkovitejši
  • na podlagi prevoznih sredstev, ki jih uporabljajo za prihod v šolo, računali svoj CO2 odtis oz. CO2 prihranek
  • spoznavali delovanje termovizijske kamere
  • ugotavljali koliko vode in denarja steče v nič v primeru, da pustimo vodo teči, ko je ne potrebujemo
  • pogledali animirani film Ozzy Ozzon in se seznanili s pomenom ozona za življenje na Zemlji in s strupenimi snovmi, ki jih uporablja človek in ki povzročajo njegovo razgradnjo
  • izdelovali nalepke »Ugasni me«

Naravoslovni dan smo zaključili v šolski telovadnici. Vsaki skupini smo za izkazan trud in sodelovanje podarili simbolično nagrado v obliki »energijske vrečke«, v katero smo zapakirali energijske bonbone, svinčnike in majice.

Več fotografij >>