Domov » Otroci in energija » Stran za učitelje » VARČEVANJE Z VODO

Varčevanje z vodo je tudi varčevanje z denarjem


Priporočila za učitelja

Skladnost z učnim načrtom:
 • dejavnost lahko vključimo v ure naravoslovja, okoljske vzgoje, tehnike in gospodinjstva
 • dejavnost je primerna za 2. in 3. triadi OŠ

Cilji:
 • razumeti, da je voda omejeni naravni vir
 • naučiti se prevzemati odgovornost in s preprostimi ukrepi omejiti trošenje vode
 • razumeti, da varčevanje s toplo vodo pomeni tudi varčevanje z električno energijo

Potrebna znanja učencev:
 • odčitavanje prostornine z merilne posode, uporaba štoparice, uporaba kalkulatorja, sposobnost skupinskega dela

Navodila za učitelja:
 • z učenci se pogovorite o pomenu sladke vode za življenje in o uporabi vode v vsakdanjem življenju: Kako bi se naše življenje spremenilo, če ne bi imeli ves čas na razpolago tekoče vode?
 • učencem predstavite delež slane in sladke vode na Zemlji ter delež sladke tekoče vode in sladke vode v obliki ledu (glej dodatek) – učenci bodo na podlagi podatkov razumeli, da je sladka voda omejeni naravni vir in se zavedali pomena varčevanja z njo
 • razložite vajo otrokom in se prepričajte, da učenci razumejo način izračunavanja potrošene vode
 • pogovorite se o rezultatih – Ali je varčevanje z vodo pomembno? Koliko denarja lahko s tem prihranimo? Kako še drugače trošimo vodo? Pri katerih vsakodnevnih dejavnostih lahko varčujemo z vodo? Ali imamo v Sloveniji dovolj čiste pitne vode? Kakšna je situacija v drugih državah?
 • spodbudite učence k razmišljanju, da poraba tople vode vpliva tudi na porabo električne energije