Domov » Koledar okoljskih dnevov » Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti 2010


Tudi v letošnjem letu so med 16. in 22. septembrom v Mariboru že tradicionalno potekale prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti v katerih je sodelovala tudi Energetska agencija za Podravje. Maribor se je tako ponovno pridružil številnim evropskim mestom, ki želijo z akcijo ljudi opozoriti na prednosti trajnostnih oblik potovanja, kot so hoja, kolesarjenje in uporaba javnega prevoza. Takšen način potovanja je prijazen do okolja in zdravja in prispeva h kakovostnejšemu življenju.

Osrednja tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je bila ˝POTUJ PAMETNEJE, ŽIVI BOLJE.˝ Če zamenjajmo avto za hojo ali kolo in potujemo "na lastni pogon" vsaj 30 minut na dan s tem poskrbimo tako za lastno zdravje kot za manjšo obremenjenost okolja s hrupom in škodljivimi izpusti. Tako tudi pomagamo blažiti podnebne spremembe, zmanjšati prometne zastoje, povečati prostor, namenjen srečevanju ljudi in tako vplivamo na bolj sproščeno vzdušje v mestih.

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je kot glavni organizator akcije skupaj z ostalimi sodelujočimi, za občane mesta Maribora pripravil vrsto aktivnosti pod različnimi slogani: ˝Eko bralni maraton˝, ˝Z vlakom na izlet˝, ˝Kolesarski maraton˝, ˝Drugače na pot – v šolo s kolesom!˝, ˝Dan brez avtomobila – ulice otrokom˝, ˝Mobilnost invalidnih oseb˝, …

Energetska agencija za Podravje je v programu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti sodelovala v torek, dne 21. septembra v sklopu prireditve ˝Drugače na pot – v šolo s kolesom!˝, ki je potekala na Trgu svobode. Osnovnošolci, ki so se ta dan podali na kolesarski izlet po mestu, so lahko po vrnitvi na naši stojnici preizkušali delovanje modela vetrnice in solarnih avtomobilov in tako spoznali načine uporabe obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije. Mimoidočim občanom smo ponujali informacije in izobraževalno gradivo s področja mobilnosti, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
Evropski teden mobilnosti 2009 >>

Evropski teden mobilnosti 2008 >>